Ierarhii români ai Germaniei au sfințit biserica din Traunreut

În ziua de joi, 10 mai 2018 ierarhi, preoţi, autorităţi locale, credincioşi şi oaspeţi de alte confesiuni au fost martorii sfințirii de către ÎPS Serafim şi PS Sofian a noii bisericii de lemn de la Traunreut, cu hramurile  Sfinţii Trei Ierarhi, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna şi sfânta locală „Cuv. Irmgard de Chiemsee.  Această adevărată capodoperă a fost înălțată de Părintele Constantin Bartok cu ajutorul bunilor săi credincioşi şi cu sprijinul autorităţilor locale.

În luna mai s-au încununat eforturile făcute cu dragoste şi jertfă timp de doi ani pentru ca acest locaș să fie construit după tradiţia veche a bisericilor de lemn din nordul României, dar şi după tradiţia veche specifică acestei zone muntoase din sudul Bavariei.

Sărbătoarea, programată într-o zi liberă în toată Bavaria, de Înălţarea Domnului după calendarul gregorian, a început cu primirea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim și a Preasfințitului Părinte Sofian Brașoveanul de către soborul numeros de preoți și diaconi, veniți din tot cuprinsul eparhiei, dar și din Țară, precum și de numeroșii credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Slujba de sfințire a început cu procesiunea în jurul bisericii, după care s-a făcut sfințirea altarului, a iconostasului și a bisericii în interior. Sfânta Liturghie s-a săvârșit în pridvorul bisericii. Corul „Armonia“ al Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului” din München, dirijat de teologul Ciprian Munteanu, a înfrumusețat slujba prin răspunsurile date. După împărtășirea credincioșilor, aceștia s-au putut închina în altarul nou sfințit.  

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a subliniat câteva din caracteristicile parohiei: „Primul rost al unei parohii este tocmai acela de a-i aduna pe credincioşi în biserică pentru a se ruga împreună şi a asculta Cuvântul lui Dumnezeu vestit prin glasul Evangheliei şi al Apostolului, ca şi prin predica preotului şi pentru a se  uni cu Hristos prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. Rugăciunea împreună în biserică are cu totul altă putere decât rugăciunea făcută de unul singur. Mântuitorul spune: „unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). În biserică, creştem duhovniceşte împreună, învăţăm să ne smerim, să ascultăm unii de alţii şi să ne punem în slujba semenilor care au nevoie de ajutorul nostru”.

Mai departe, Părintele Mitropolit a precizat că „modelul oricărei comunităţi parohiale este acela al primilor creştini despre care cartea Faptele Apostolilor ne spune că „stăruiau în învăţătura Apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” şi că din ceea ce aveau împărţeau celor lipsiţi, după cum avea nevoie fiecare. Şi pentru că stăruiau în rugăciune, se împărtăşeau cu Trupul şi Sângele Domnului şi nu erau legaţi de bunurile materiale „inima şi sufletul mulţimii erau una”(4, 32). Aceasta este marea minune pe care o face Dumnezeu cu cei credincioşi care sunt nelipsiţi de la rugăciunea din biserică: toţi devin o familie duhovnicească, unită prin credinţă şi prin dragoste. Ierarhul a mai adăugat: La biserică, inima ni se lărgeşte şi ne simţim cu toţii fraţi şi surori pentru că depăşim egoismul care ne închide în noi înşine şi ne depărtează de ceilalţi. Mai mult, inima noastră plină de dragostea lui Dumnezeu cuprinde pe toţi oamenii, indiferent de starea lor socială, de neam sau de credinţă. Mântuitorul S-a rugat, înainte de Patima Sa, ca „toţi să fie una” (Ioan 17, 21). Noi toţi suntem una în Hristos dacă ne iubim unii pe alţii, dacă trăim în pace unii cu alţii, dacă ne ajutăm unii pe alţii, dacă ne iertăm unii pe alţii. Fără credinţa în Dumnezeu şi fără legătura cu Biserica Lui, oamenii se înstrăinează unii de alţii, se închid în ei, devin pretenţioşi şi se luptă unii împotriva altora”.

La sfârșitul cuvântului, Ierarhul l-a felicitat pe Părintele Constantin Bartok,  „care a reuşit într-un timp foarte scurt să zidească la Traunreut mai întâi o biserică vie, o comunitate de credincioşi uniţi trup şi suflet în jurul său şi apoi această minunată biserică de care de bucură cerul şi pământul”. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit și bunilor noştri credincioşi din Traunreut, Traunstein şi din împrejurimi care împreună cu Părintele „au ctitorit biserica cu banii lor şi cu lucrul mâinilor lor. În lemnele acestea de acum sfinţite se află sufletul tuturor celor care au contribuit la ridicarea şi împodobirea ei. Numele lor sunt deja scrise în ceruri, în Cartea vieţii! Să fiţi cu toţii mândri de această mare realizare!”.

IPS Sa a mulţumit şi autorităţilor locale care au îmbrăţişat de la început acest proiect şi l-au susţinut pe tot parcursul realizării lui şi fraţilor noştri catolici şi evanghelici care ne-au arătat dintru început dragostea lor, punându-ne la dispoziţie bisericile lor pentru a sluji. Cuvântarea integrală a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Serafim poate fi citită aici

La sfârșitul Sf. Liturghii, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele Constantin Bartok și a înmânat Gramate de apreciere pentru credincioșii care s-au implicat la ridicarea și înfrumusețarea noii biserici.

Părintele Constantin a primit partea Primăriei Traunreut, prin D-l Primar Klaus Ritter, o gramată de apreciere și medalia „Traunreut dankt”. Preacucernicia Sa a mulțumit ierarhilor, preoților, autorităților locale și credincioșilor pentru rugăciune și participare la târnosirea bisericii.

Sărbătoarea sfințirii bisericii de la Traunreut s-a încheiat cu o agapă oferită de parohie tuturor celor prezenți.

Un reportaj despre sfințirea bisericii din Traunreut a fost realizat de către televiziunea locală RFO. Numeroase ziare naţionale şi locale au preluat informaţia. Printre acestea, se numără:

 

Rumänisch-orthodoxe Kirche in Traunreut feierlich geweiht, art. în Traunsteiner Tagblatt

 

Traditionelle rumänisch-orthodoxe Holzkirche geweiht, art. în www.sueddeutsche.de

 

Traditionelle rumänisch-orthodoxe Holzkirche geweihtart. în www.frankenpost.de

 

Traditionelle rumänisch-orthodoxe Holzkirche geweihtart. în www.welt.de

 

„Ein Schmuckstück” wird eingeweiht, art. în: www.bayernwelle.de