Îndrumări catehetice pentru preoți înaintea săvârșirii Sfintelor Taine ale Botezului și Cununiei

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Știm cu toții că datoria fundamentală a slujitorilor Bisericii în cele trei trepte: de diacon, de preot și de episcop este de a vesti Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca lumea să creadă și să se mântuiască. „Dar cum vor crede în Acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor”? (Romani 10,14). De aceea Sf. Ap. Pavel zice: „vai mie de nu voi binevesti“ (I Corinteni 9,16). Același Apostol poruncește ucenicului său Timotei: „Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare și învățătura“ (I Timotei 4,2).

Astăzi mai mult ca oricând este nevoie de propovăduire pentru că lumea creștină nu mai este creștină decât cu numele. Cei mai mulți dintre credincioșii noștri nu au nici cele mai elementare cunoștințe despre credința lor. De aceea trăiesc departe de Biserică și se lasă cuprinși de duhul lumii care-i duhul lui Antihrist. Nu-i de mirare că, înmulțindu-se păcatul în lume, oamenii suferă pe măsura păcatului în care trăiesc, de multe ori fără să-și dea seama, pentru că nu au conștiința păcatului și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru că nimeni nu-i învață!

Ca și Părinți duhovnicești suntem chemați să ne punem sufletul pentru fiii noștri și să-i ajutăm să se apropie de Dumnezeu. Lucrul acesta nu-l putem face decât folosind orice prilej de a-i învăța pe oameni cuvântul și voia lui Dumnezeu: prin predica la Sf. Liturghie și la celelalte Sf. Taine, prin întâlniri duhovnicești, prin catehizarea copiilor la școala de duminică, prin tabere și prin alte activități catehetice și misionare; oferindu-le, de asemenea, cărți și broșuri cu conținut duhovnicesc. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință, rugându-L pe Dumnezeu ca să facă El ceea ce ne este cu neputință. Iar Dumnezeu va face minuni dacă-L rugăm stăruitor, zi de zi, ca să-i întoarcă El la pocăință pe credincioșii de pe raza parohiei, pe care-i cunoaștem sau nu-i cunoaștem, dar pentru care vom da seama la Judecată!

Prin această Scrisoare pastorală încerc să vă pun la inimă, cu deosebire, necesitatea imperativă de a folosi prilejul botezului și cununiei pentru catehizarea părinților și nașilor care botează, respectiv, a mirilor și nașilor de la cununie. În acestă privință avem o experiență foarte bună în mai multe parohii, cu deosebire, în protopopiatul Germaniei de Est, unde nu se fac botezuri și cununii fără cateheză prealabilă și fără spovedania și împărtășirea (dacă nu sunt păcate opritoare) a celor în cauză. Este adevărat că mulți dintre aceștia sunt reticenți sau se opun la cateheză și la spovedanie, dar tocmai aici se arată puterea harului preoției  care-i va convinge, încetul cu încetul, prin rugăciunea, răbdarea și  stăruința noastră, să accepte cateheza și spovedania.

Dacă nu ne silim să-i apropiem pe credincioși de Biserică prin cateheză, Biserica va apărea ca  o „cooperativă de prestări de sevicii”, fără nici o responsabilitate din partea lor. Astfel vom rămâne, în viitor cu bisericile goale. La una din conferințele noastre preoțești, Părintele Prof. Vasile Mihoc ne spunea că fără efortul de catehizare a părinților și nașilor, îi facem pe pruncii botezați „candidați la apostazie”. Aceștia se unesc prin botez cu Hristos, dar dacă nu sunt aduși în continuare la biserică, se vor lepăda de El.

La Conferința preoțească din anul acesta (28 aprilie), s-a subliniat necesitatea catehizării înainte de botez și de cununie, iar Consiliul eparhial lărgit cu participarea Părinților Protopopi din  23 mai a.c. a dezbătut pe larg această problemă și a ajuns la următoarele concluzii.

 

  1. În nici o parohie din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului să nu se oficieze Taina Botezului și Taina Cununiei fără să fi avut loc în prealabil cel puțin câteva ședințe de cateheză a părinților și nașilor înainte de Taina Botezului, respectiv a mirilor și nașilor înainte de Taina Cununiei, precum și spovedania lor. De aceea programările pentru Botez și Cununie se vor face după participarea părinților (respectiv, mirilor) și nașilor la cel puțin o Sfântă Liturghie și angajamentul acestora că vor lua parte la programul de cateheze. În cazul în care nașii sunt din altă localitate sau din altă eparhie, preotul paroh le va solicita să ia parte la cateheză și să se spovedească în parohia de care aparțin;
  2. înainte de Botez, respectiv Cununie, preotul este dator să completeze fișa personală a părinților (respectiv, mirilor) și nașilor cuprinzând numele, data nașterii, frecvența participării la Sfânta Liturghie, data ultimei împărtășanii, ultima carte duhovnicească citită, după modelul alăturat;
  3. după săvârșirea Tainei Botezului, părinții și nașii nou-botezatului se vor obliga să participe la cel puțin trei Sfinte Liturghii în cadrul cărora pruncul va primi Sfânta Împărtășanie;
  4. la aceste Sfinte Taine se va oferi gratuit din partea parohiei Catehismul ortodox editat anul acesta (la Centrul eparhial avem încă multe exemplare) sau o altă carte duhovnicească;
  5. desemnarea câte unui responsabil pentru cateheză în fiecare parohie, care să fie disponibil să preia ședințele a doua și a treia de cateheză, atunci când preotul paroh nu are timpul necesar.

Să fim conștienți că numai prin catehizare, îi putem lega pe credincioși de Biserică pentru ca să devină membri activi și susținători ai parohiei.

Vă rog stăruitor să puneți la inimă aceste datorii fundamentale de care vom da cu toții seama înaintea lui Dumnezeu. În vizitele pastorale arhierești, precum și în cele ale protopopilor, se vor verifica dosarele celor botezați și cununați.

 

Cu binecuvântare,

 

+Mitropolitul Serafim