Întâlnirea grupului catehetic al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului – Nürnberg, 8-9 septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, s-a înființat grupul catehetic format din clerici și laici cu experiență pedagogică, dornici de a însufleți activitatea de pedagogie creștină din parohii. În luna iunie a acestui an, grupul catehetic și-a început activitatea sub coordonarea consilierului cultural al Arhiepiscopiei, Pr. Emanuel Ștefan Nuțu (Viena), pregătind foaia duminicală „Vestea cea Bună“, trimisă săptămânal parohiilor ca suport catehetic.

Beneficiind de suportul de specialitate venit din partea Doamnei Prof. Cristina Benga (München) și a Părintelui Prof. Liviu Vidican- Manci de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membrii grupului catehetic intenționează să extindă proiectul derulat până acum prin întocmirea unui ghid tematic pentru preoți, care să-i ajute pe aceștia la elaborarea și prezentarea catehezelor în parohii.

Astfel, în zilele de 8 și 9 septembrie a.c., sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfinților părinți Ioachim și Ana, a avut loc la sediul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord din Nürnberg ședința de lucru, cu participarea ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, a PS Părinte Episcop Sofian Brașoveanul, a celor doi coordonatori științifici și a membrilor grupului catehetic.

Programul de vineri a inclus întâlnirea membrilor și discuții preliminare, iar ziua de  sâmbătă a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii arhierești în Catedrala mitropolitană.

Primul punct al ordinei de zi l-a constituit prezentarea generală a proiectului catehetic, a foii duminicale „Vestea cea bună“ și a proiectelor de viitor de către Părintele Emanuel Nuțu.

În continuare, au luat cuvântul ÎPS Părinte Mitropolit Serafim și PS Părinte Episcop Sofian, evidențiind importanța transmiterii adevărurilor de credință ținându-se seama de provocările contextului de viață din diaspora apuseană. În același timp s-au transmis indicații importante privind necesitatea educației religios-morale a tuturor categoriilor de vârstă și s-a recomandat folosirea unui limbaj cât mai accesibil generațiilor actuale.

Întâlnirea a continuat prin prezentarea sistematică a unei tematici catehetice de către Doamna Prof. Cristina Benga, care a fost apoi propusă spre dezbatere și aprobare.

Părintele Prof. Liviu Vidican-Manci a susținut conferința de noutate: „Cateheza ortodoxă în fața provocărilor mileniului III“, care a stârnit un viu interes. Mai departe, Părintele Profesor a stimulat participanții la o discuție creativă pe marginea unor modele de cateheză.

Întâlnirea s-a încheiat prin constituirea grupurilor mici de lucru pentru conceperea ghidului catehetic.

La finalul acestor zile frumoase trăite împreună într-un ambient duhovnicesc și colegial, aducem mulțumiri ierarhilor noștri, coordonatorilor științifici, precum și membrilor grupului catehetic: Pr. Emanuel Stefan Nuțu (Viena), Pr. Ioan Forga (Leipzig), Pr. Iosif Cristian Rădulescu (Düsseldorf), Pr. Cezar Marcel Burlacu (Chemnitz), D-na Diana Burlacu (Leipzig), Pr. Sorin Emanuel Bugner (Linz), Pr. Ștefan Casian Lungeanu (Traun), Pr. Liviu Paul Ghioc (Zell am See), Pr. Ioan Cristian Greucean (Knittelfeld), Pr. Cătălin Florin Soare (St. Pölten), Pr. Petru Diaconu (Centrul Bisericesc München), Pr. Teodor Tăbuș (Köln – Lidenthal), Pr. Teodor-Cristian Ștefan și D-na Alexandra Ștefan (Altötting), Ierom. Arsenie Bejan (Hersbruck), Pr. Ispas Ruja(Dortmund), Pr. Radu Tăut (Schwabach), D-na prof. Irina Tăut (Schwabach), D-na Rodica Plașoianu (Offenbach am Main), D-na. Irina Gherasim, D-na Lilia Ipati (Klagenfurt), D-na Sibylle Ciripoi (Leipzig) și D-na Loiba Kauck.

Nădăjduim ca eforturile celor implicați în acest proiect catehetic, atât a membrilor grupului catehetic, cât și a celor activi la nivel parohial, preoți și voluntari, să producă rezultate folositoare peste timp.

A consemnat Părintele Cătălin Soare, St. Pölten