Întâlnirea preoteselor la Adunarea Eparhială 2022

În cadrul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, găzduită în 29-30 aprilie la sediul Mitropoliei din orașul Nürnberg de către ÎPS Serafim Joantă și PS Sofian Brașoveanul, o parte dintre doamnele preotese ale arhiepiscopiei au participat la două întâlniri tematice.

În prima zi de deschidere a lucrărilor conferinței anuale preoțești, 29.04.2022, ele s-au bucurat de o primă întâlnire alături de ierarhii organizatori, dar și de prezența PS Siluan, Episcopul Italiei și a doamnei preotese Cristina Benga.

Au fost făcute cunoscute activitățile doamnelor preotese din Italia și modalitațile prin care ele sunt sprijinite pentru ca misiunea lor alături de soții lor, preoții, să fie una cât mai de folos pastorației credincioșilor din diaspora. Totodadă a fost subliniat rolul fundamnental pe care îl are preoteasa în viața de familie a preotului, dar și în viața comunității parohiale.

Doamna Cristina Benga a prezentat activitatea grupului de preotese Sfânta Nona și sensul existenței unui asemenea grup. De asemenea, ea a afirmat următoarele: „Întrucât activitatea misionară a preoteselor are un caracter specific este necesară o abordare diferită a provocărilor cu care se confruntă acestea.  Înțelegerea, acceptarea și continuarea lucrări în susținerea și transmiterea credinței ortodoxe, presupune o pregătire aparte și o adaptare a nevoilor personale la nevoile comunității la a cărei consolidare sunt chemate aceste doamne.”

Pe parcursul discuțiilor au fost propuse noi proiecte care să aducă mai aproape preotesele unele de altele. În felul acesta comunicarea se îmbunătățește și schimbul de experiență devine mult mai flexibil și mai bogat.

În ziua de 30.04.2022, doamnele preotese, sub coordonarea d-nei Cristina Benga, au continuat dezbaterile privind noi modalități de formare și informare, de îmbogățire și diversificare a activităților pe care le desfășoară în parohiile din care provin. Au fost propuse dezvoltarea de parteneriate între parohii, organizarea de școli catehetice românești, tabere pentru copii și tineret, dar și pentru mame etc. De asemenea, a fost subliniată nevoia unor cursuri de formare teologică și duhovnicească întrucât multe doamne preotese nu au o pregătire teologică și din punct de vedere administrativ  nu dețin informații cu privire la modalitatea de istituire a unei parohii. Gestionarea unui asemenea statut nu vine de la sine, ci cu mare efort și, de aceea, o pregătire adecvată în acest sens ar preintâmpina multele dificulăți de relaționare și de întemeiere a unor comunități creștine echilibrate. În timpul discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii a fost confirmată ca o necesitate majoră colaborarea dintre d-nele preotese cu experiență și d-nele preotese aflate la începutul misiunii lor.

S-a propus organizarea unui grup de lucru centralizat și la nivelul fiecărui protopopiat precum și diseminarea celor mai utile informații. Întâlnirea a avut un caracter formal și informal și d-nele preotese s-au bucurat de susținerea ierarhilor organizatori.