17-18 octombrie: Întâlnirea voluntarilor ATORG la München

În 17-18 noiembrie 2018 a avut loc la sediul Centrul89 Bisericesc din München, întâlnirea voluntarilor ATORG, cu participarea președintelui asociației, PS Episcop-vicar Sofian Brașoveanul, a vicepreședintelui, diac. Teodor Tăbuș, și a unor noi membri ai asociației tineretului Arhiepiscopiei. În cadrul acestei întâlniri s-a întocmit, în special, agenda activităților ATORG pentru anul 2019.

 Pe lângă voluntarii vechi ai ATORG (vezi structura organizatorică de aici), au participat, în cadrul acestei întâlniri, și cinci voluntari noi, și anume: Diana Timofte din parohia orașului Chemnitz, Land-ul Sachsen; Diana Tănase din parohia orașului Köln, Land-ul Nordrhein-Westfalen; Cosmina-Teodora Răhăian din orașul Friedrichshafen, regiunea Bodensee, care cuprinde parohiile ortodoxe române din sudul Land-ului Baden-Württemberg din orașele Konstanz și Ravensburg/Weingarten; Ioan Lazăr și George Nișcoveanu, ambii membri ai parohiei din orașul Tübingen, oraș care aparține aceluiași Land Baden-Württemberg. 

 La începutul programului a fost citită scrisoarea de îndrumare adresată de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofian (președintele asociației) întregii echipe ATORG, de către Alexandru Văduva, moderatorul întâlnirii organizatorilor ATORG, dar și unul din cei trei secretari ai ATORG. Printre altele, scrisoarea arhierească cuprindea și prezentarea noii organigrame a asociatiei, în cadrul căreia era prevăzută și numirea a doi vicepreședinți, anume diac. Teodor Tăbuș, coordonator al ATORG pentru Germania și Pr. Emanuel Nuțu, coordonator al ATORG pentru Austria. În noua organigramă ATORG s-a prevăzut și structura clară a departamentelor pe deoparte, dar și principalele activități din cadrul fiecărui departament pe de altă parte, menționându-se totodată și voluntarii responsabili până în prezent pentru fiecare departament. Scrisoarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofian a cuprins, de asemenea, îndrumări și sfaturi pentru buna organizare și funcționare a echipei ATORG, subliniind importanța scopului asociației ATORG, acela de valorificare într-o manieră frumoasă, fructuoasă și onestă a potențialului uman și a darului (talantului) pe care fiecare membru voluntar îl aduce cu sine prin formarea sa intelectuală, profesională și duhovnicească, spre a conlucra împreună cu ceilalți la dezvoltarea de proiecte și activități care să îmbogățescă atât ATORG, cât și experința personală și spirituală a fiecăruia, neuitând de motto-ul asociației „Mărturie prin prietenie“.

 În continuare, programul întâlnirii a cuprins prezentarea raportului pe anul 2018: numărul membrilor înscriși, situația financiară pe anul curent și prezentarea status-ului agendei ATORG 2018, în cadrul căreia au fost prezentate pe scurt toate activitățile asociației din acest an. Un alt punct important prevăzut în program a fost prezentarea activității departamentului Media pe anul 2018 cu privire la mediatizarea acțiunilor și activităților ATORG pe internet, elaborarea de materiale promoționale etc., precum și noi idei și/sau proiecte pentru dezvoltarea acestui departament Media, dar și a mijloacelor de promovare a ATORG-ului în spațiul virtual. De asemenea, a fost prezentat și raportul activităților de colaborare din acest an dintre ATORG Germania și alte asociații similare precum NEPSIS Franța sau NEPSIS Belgia. În continuare, s-a discutat și s-a dezbătut agenda activităților ATORG pentru anul 2019. Aceasta va cuprinde atât pelerinaje, excursii în spațiul german, cât și în vecinătatea acestuia prin continuarea colaborărilor cu NEPSIS Franța, NEPSIS Belgia și NEPSIS Irlanda. De asemenea, în agenda ATORG 2019 au fost incluse și acțiuni pentru intermedierea participării tinerilor și adolescenților din diaspora română a Germaniei la tabere și evenimente cu caracter spiritual care se desfășoară cu precădere în România, precum Tabăra Internațională de la Oașa sau ITO – Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși organizată anual în România. Agenda ATORG 2019 va cuprinde, în plus, ca și până acum, vizite și excursii între diferite filiale ATORG ale Germaniei. Nu în ultimul rând, s-a discutat despre inițierea unor acțiuni filantropice precum și susținerea în continuare a celor deja existente.               

 Al doilea punct major de discuție pentru programul Agendei 2019 l-a constituit încercarea de a organiza și promova cât mai întens întâlniri regionale ATORG precum cea din NRW, care actualmente se află în al doilea an consecutiv de desfășurare. În urma experienței din anul precendent, s-a constatat că acest eveniment aduce un beneficiu uriaș pentru cunoașterea și consolidarea relațiilor de colaborare și socializare dintre filialele ATORG ale aceluiași Land sau din Land-uri apropiate ca situare geografică și, de asemenea, facilitează oportunități pentru a atrage și integra în asociație noi membri voluntari din rândul tinerilor participanți la acest tip de întâlnire regională. Conform acestui model, s-a propus ca pentru anul viitor să se inițieze astfel de întâlniri și în alte părți ale Germaniei, cum ar fi în Land-ul Baden-Württemberg.

 Nu în ultimul rând, au fost discutate și trecute în agenda urmatorului an și activități de Teambuilding pentru o mai bună cunoastere interpersonală a organizatorilor ATORG. Astfel, s-a stabilit o întâlnire în vara anului 2019, la Iași, România, cu caracter de consolidare organizatorică a echipei și a comunicării interne.

 În această a doua parte au fost prezentate feedback-urile Întâlnirii Anuale ATORG Nürnberg 2018. În cadrul analizării feedback-urilor s-a constatat o receptivitate foarte pozitivă a participanților la acest eveniment devenit simbol pentru activitatea ATORG. Totodată s-a observat că de la an la an există o rată din ce în ce mai mare de participare a tinerilor de până la vârsta de 20 de ani. Drept urmare, s-a pus în discuție o anume metodă de desfășurare mai intensă a unor activități cu caracter și tematică spirituală sau culturală specifice unei grupe. Astfel că la viitoarele întâlniri anuale se va încerca o organizare ramificată a întalnirii, luând-se în calcul și formarea unei grupe pentru adolescenți cu vârste între 12-20 de ani. Bineînteles că în funcție de numărul de participare al copiilor se va ține cont și de ei, astfel că vor fi întegrați și ei în programul întalnirii anuale a ATORG, așa cum s-a organizat pentru ei și anul acesta la ATORG Nürnberg 2018. De asemenea, s-a pus în discuție și s-a propus o metodă de colaborare mai întensă între preoți și ATORG. La finalul ședinței s-au redefinit atribuțiile fiecărui organizator ATORG și s-a căzut de comun acord asupra agendei ATORG pentru anul 2019.

 Programul zilei s-a încheiat cu participarea la slujba Vecerniei la Centrul Bisericesc din München, săvârșită de Preasfințitul Parinte Episcop Sofian, urmată apoi de conferința cu tema „Mama eu cresc, tu ce faci?“, susținută de pr. diac. lect. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.

 A doua zi, duminică 18.11.2018, organizatorii ATORG, alături de credincioșii Centrului Bisericesc din München au participat la Sfanta Liturghie arhierescă savârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofian. De față au fost și părinții diaconi Adrian Sorin Mihalache (conferențiarul invitat), Teodor Tăbuș (Köln) și George Țapciuc (München). Cuvântul de învățătură al pericopei evanghelice citite (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, Ev. Luca 12, 16 – 21) a fost ținut de către invitatul prezent. Dupa încheierea slujbei liturgice, a urmat masa de prânz. În cadrul acesteia vicepreședintele ATORG-Germania, diac. Teodor Tăbuș, împreună cu organizatorii ATORG au prezentat Presfințitului Părinte Episcop Sofian rezumatul și rezultatele întâlnirii. Discuția s-a încheiat cu anumite gânduri de încurajare venite atât din partea pr. diac. lect. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache cât și din partea Preasfințitului Părinte Episcop Sofian.

 Întâlnirea organizatorilor ATORG s-a încheiat cu o activitate optională de vizitare a orașului München.

 Cosmina-Teodora Răhăian, www.cbrom.de

 Mai multe fotografii de la întâlnire, aici