La înmormântarea Părintelui Albert Rauch (Regensburg, 21.01.2015)

Cuvânt rostit de ÎPS Serafim la slujba de înmormântare a Părintelui Protonotar Apostolic Albert Rauch, în Domnul „Sf. Petru” din Regensburg, în numele tuturor ierarhilor ortodocși prezenți – 21 ianuarie 2015

Iubiţi credincioşi şi credincioase, iubiţi fraţi în sacerdoţiu, întristată adunare,

îngăduiţi-mi ca în numele sutelor de tineri, preoţi, călugări şi călugăriţe, profesori de teologie şi episcopi ortodocşi de tradiţie bizantină să mulţumesc Părintelui nostru adormit întru Domnul, Dr. Albert Rauch pentru sprijinul spiritual, moral şi material de care ne-a făcut parte de-a lungul celor 45 de ani de existenţă a Institutului pentru Bisericile Orientale din Regensburg. Părintele Albert a fost şi rămâne pentru noi o icoană vie a samarineanului milostiv care vindecă rănile sufleteşti şi trupeşti. Din iubire profundă faţă de Ortodoxia rănită de istorie prin izolarea ei de creştinii din Apus, dar purtătoare a unui tezaur mistic unic,  Dr. Rauch´a întemeiat Institutul pentru Bisericile Orientale, oferind astfel tinerilor ortodocşi o casă comună de rugăciune şi de studiu, pentru a se cunoaşte între ei şi a-şi cunoaşte Biserica lor proprie în diversitatea ei etnică şi culturală. Ecumenismul promovat de Dr. Rauch a fost deci în primul rând un ecumenism inter-ortodox.

 

Numeroasele contacte pe care aceşti tineri le-au avut cu lumea înconjurătoare, la Universitate sau participând la diferite întâlniri ori excursii de studiu organizate de Institut, i-au deschis spre o lume cu alte valori tradiţionale, cu care fiecare s-a putut îmbogăţi, căci Ortodoxia este integrativă şi nu exclusivă.

Eu însumi am fost găzduit timp de 7 ani în Institutul Dr. Rauch şi am apreciat credinţa lui profundă, delicateţea sufletească, simplitatea vieţii şi respectul nemărginit faţă de fiecare semen. Sunt convins că spiritul Mişcării Focolare, acela al unităţii profunde în Hristos părăsit pe cruce, promovat de Dr. Rauch şi ostenitorii Institutului, a atins inima multor studenţi care s-au întors acasă îmbogăţiţi sufleteşte şi mai deschişi spre semenii lor de alte culturi sau tradiţii religioase.

Amintirea Părintelui Albert va rămâne mereu vie în noi. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-I facă parte de Împărăţia Sa cea veşnică împreună cu toţi sfinţii Săi!

Veşnică să-i fie pomenirea!

 

Mitropolitul Serafim