Liturghie baptismală și hirotonie întru diacon la Waldkraiburg

Duminică, 5 octombrie 2019, Parohia „Tuturor Sfinților” din orașul Waldkraiburg a primit vizita pastorală a IPS Părinte Mitropolit Serafim, cu ocazia săvârșirii Liturghiei Baptismale, în cadrul căreia a fost botezat cel de-l treilea copil, fetița Miriam, al familiei Alb: Daniel-Claudiu și Gabriela. În cadrul slujbei s-a săvârșit și hirotonirea în treapta de diacon a tânărului mag. teol Daniel-Claudiu.

Alături de Mitropolitul Serafim și preotul paroh au slujit PPCC Părinți Pr. drd. Ioan Topac împreună cu presbitera Ana (din Lupeni), nașii pruncului, Pr.conf. dr. Lucian Farcașiu, de la catedra de Liturgică a Facultății de Teologie ortodoxă „Ilarion Felea” din Arad, Pr. lect. dr. Ștefan Negreanu, membru al corpului profesoral al facultății amintite (IBU) și PC Diac. Dumitru Dura, secretar eparhial. Prezența oaspeților de acest rang confirmă intuiția preotului paroh (duhovnicul actual), că tânărul candidat la diaconie este un om sensibil, bine pregătit teologic, atent la necesitățile promovării Ortodoxiei românești pe aceste meleaguri.

Din partea participanților laici au fost prezenți soția tânărului diacon, precum și ceilalți doi frați ai pruncei Miriam, precum și mama noului slujitor care după Liturghie ne-a declarat: „dacă aș avea aripi, aș zbura acum de bucurie”. De asemenea, au fost de față frații cu familiile lor, alte rude ale noului hirotonit, precum și o parte din credincioșii parohiei noastre. Răspunsurile stranei au fost date în mod armonios și meșteșugit de minicorul condus de dl. teol. Alexandru Onea, iar în timpul hirotoniei întru diacon, de corul ad-hoc instituit din preoții participanți, sub îndrumarea discretă, blândă și precisă a părintelui diacon Dumitru, foarte atent la derularea dogmatică și liturgică a Tainelor: Botezului, Mirungerii, Euharistiei și Hirotonirii.

În cuvântul de învățătură rostit – după citirea pericopei evanghelice – de către PC Pr. lect. dr. Ștefan Negreanu, s-a punctat primirea și asumarea Crucii din mai multe perspective: cea a creștinului nou-botezat, a destinului creștinului matur, a crucii diaconului, a jertfelniciei misionare a tagmei preoțești precum și a familiei preotului în contextul vremurilor actuale, marcate de necesitatea mărturisirii france a credinței noastre.

După Otpustul Liturghiei, ÎPS Părinte Mitropolit Serafim a predicat plecând de la realitatea dovedită interdisciplinar, făcând o analogie între îndemnurile moralei teologice creștine ortodoxe: de a face bine, ajutorarea aproapelui, milostenia, și rezultatele obținute în neuroștiințe, bazate pe cercetarea în laboratoare ale universităților canadiene de profil, efect-cauză, laboratoare care au constatat creșterea nivelului de serotonină (hormonul fericirii) la persoanele milostive, care practică actul milostivirii: „Mai fericit este a da decât a lua” (Fapte XX, 35). De asemeni, ierarhul a punctat faptul că toți suntem apostolii Cuvântului, nu numai preoții și diaconii, că lupta și activitatea noastră trebuie susținută întru apărarea credinței strămoșești și a familiei, mai ales în încurajarea tinerilor, copiiilor, de a lupta pentru șansă de a rămîne creștin într-o lume din ce în ce mai dezorientată. De aceea, slujirea liturgică se cere a fi prezentată cu voce tare, pentru că întreaga asistență la Liturghie să înțeleagă mesajul apostolic și pericopa evanghelică, să conștientizeze putarea realita a Cuvântului dumnezeiesc și să-l trăiască la un înalt nivel al rugăciunii. Pe cât posibil cu putință să urmăm îndemnul Apostolului Pavel: de a ne „ruga neîncetat” (1 Tes. V, 17).

Bucuria Liturghiei Bapstimale s-a prelungit firesc și într-o bucurie agapică, pentru care aducem mulțumiri d-lui consilier parohial Mihai Prismareanu, General Manager al Restaurantulu El Mexicano din Burgkirchen.