Memento Pr. Florin – Vasile Chelemen

În dimineața zilei de sâmbătă 15 octombrie în biserica unde se săvârșesc slujbele parohiei din Ulm, credincioși din parohiile înfrățite din Augsburg și Ulm s-au adunat în număr considerabil, să se roage pentru odihna sufletului Părintelui Florin Vasile Chelemen, primul lor pastor, și să comemoreze personalitatea și lucrarea lui de pionierat pastoral pe aceste meleaguri, la împlinirea a șapte ani de la trecerea lui la Domnul.

„Priviți la înaintașii voștri, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Ev.13,7)

Având în mijlocul lor pe doamna preoteasă Reghina Chelemen, care a dorit să adune la acest ceas comemorativ pe toți credincioșii din cele două parohii și mai ales pe cei care de la început și-au adus aportul alături de părintele Florin la înființarea și bunul mers al celor două comunități de credincioși, slujba parastasului a fost săvârșită de un sobor de preoți din care au făcut parte: Pr. Dr. Alexandru Roșu din Ravensburg, Pr. Ovidiu Bordieanu din Heidenheim an der Brenz, alături de cei doi parohi, Pr. Ciprian Aurel Suciu din Augsburg și Pr. Emanuel Sebastian Suciu din Ulm, continuatorii lucrării misionare lăsate moștenire  de părintele Chelemen.

Cu toții ne-am adus aminte de cuvintele Mitropolitului Serafim de acum șapte ani:

„În seara zilei de 15 octombrie, Dumnezeu a chemat la Sine pe vrednicul Său slujitor Părintele Florin Chelemen, fondatorul parohiilor „Sf. Arhidiacon Ştefan” de la Augsburg şi „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” de la Ulm.

Părintele Florin s-a născut la Sighişoara în 28 iunie 1944. Părinţii săi, Vasile şi Elena au fost oameni deosebit de evlavioşi. La trei ani după naşterea copilului, părinţii s-au hotărât cu bună înţelegere să meargă pe calea slujirii lui Dumnezeu, tatăl ca preot, iar mama ca monahie. Astfel mama Elena a devenit monahia Lavrentia la mânăstirea Timişeni (jud. Timiş), iar tatăl Vasile, după absolvirea Seminarului, preot la parohia Filia (jud. Cluj). Părintele Vasile a trecut la Domnul la vârsta de 50 de ani. În ce priveşte pe maica Lavrentia, ea a fost transferată în 1954 la mânăstirea de la Râmeţ (jud. Alba) devenind prima stareţă a acestei străvechi mânăstiri (sec. XIII), transformată tot atunci în așezământ de maici. Maica Lavrentia, pe care am cunoscut-o îndeaproape, a fost o maică foarte rugătoare: pe lângă slujba de la biserică, citea, zilnic, la chilie, Psaltirea întreagă. A trecut la Domnul în 1998, la vârsta de 73 de ani.

După absolvirea Seminarului teologic de 5 ani de la Cluj, Părintele Florin a fost hirotonit preot la Sibiu în 8 octombrie 1967 şi a slujit în parohiile Odrihei şi Coroi Sânmărtin. În 1986, împreună cu doamna preoteasă Reghina, de origine germană, s-au stabilit în Germania. La recomandarea prietenului şi colegului său de Seminar, Părintele Simion Felecan – fondatorul parohiei Buna Vestire din München (1988) şi conducătorul grupului de iniţiativă pentru înfiinţarea Mitropoliei noastre (1993) – am încredinţat, în 1995, Părintelui Florin Chelemen datoria de a fonda parohiile din Augsburg şi Ulm. Părintele şi-a asumat această grea sarcină şi, ajutat îndeaproape de doamna Preoteasă, a reuşit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să închege două comunităţi foarte vii. Credincioşii l-au iubit pe Părintele lor, îndeosebi pentru smerenia şi blândeţea lui.”

Evenimentul comemorativ s-a încheiat cu o masă de pomenire organizată de credincioșii din Ulm susținuți de cei din Augsburg și din celelalte parohii care în decursul celor șapte ani de la decesul părintelui, prin grija chiriarhului, s-au înființat în arealul acoperit atunci de vrednicul de pomenire părinte Florin.

Dumnezeu să îl ierte și să-l odihnească pe vrednicul de pomenire Pr. Ic. Stavrofor Florin Vasile Chelemen!

Pr. Ciprian Aurel Suciu