Părintele Viorel Ioniță omagiat la Erlangen, la un simpozion internațional dedicat istoriei Bisericii Răsăritene

 În Vinerea Luminată a debutat, la Erlangen, simpozionul de teologie dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea profesoarei de teologie răsăriteană Fairy von Lilienfeld, întemeietoarea catedrei pentru studiul creștinismului răsăritean în cadrul facultății de teologie protestantă din vestitul centru universitar german. Timp de trei zile, teologi ortodocși din România, Rusia, Serbia și Grecia, precum și teologi de diferite confesiuni din Germania au conferențiat pe diferite teme de interes istoric, teologic și de dialog interconfesional. Cu această ocazie, părintele profesor Viorel Ioniță a fost omagiat pentru rolul deosebit avut în dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania.

Simpozionul „Hermeneutică și hermeneuți“, organizat în 21-23 aprilie de Prof. Dr. Hacik Rafi Gazer, actualul titular al catedrei de Teologia și Istoria Creștinismului Răsăritean de la Erlangen, prof. Johanna Haberer de la catedra de publicistică creştină şi prof. dr. Martin Illert, reprezentantul oficial al Bisericii Evanghelice,  a adunat numeroși teologi ortodocși și luterani din Germania, România, Rusia, Grecia și Serbia care au conferențiat pe diferite subiecte asociate cu viața și opera profesoarei Fairy von Lilienfeld. Au fost aduse în atenţia auditoriului aspecte biografice, istoria dialogului dintre Biserica Luterană și Biserica Ortodoxă, cercetarea teologiei ortodoxe în spațiul academic german ș.a.

La simpozion au participat ÎPS Părinte Mitropolit Serafim şi PS Sergije, episcopul ortodox sârb pentru Germania, precum şi distinşi părinţi profesori români (Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific, Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, Pr. Prof. Dr. Daniel Benga şi Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie din Bucureşti). Lucrările congresului au  debutat cu alocuţiunile Prof. Gazer şi ale prof. dr. Martin Illert, care s-au referit la distinsa profesoară pornind de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa“ (Evr. 13,7).  În aceeaşi seară teologul Martin Illert i-a acordat, din partea Bisericii Evanghelice din Germania, un premiu de excelenţă părintelui profesor Dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, pentru rolul-cheie avut timp de mai multe decenii în dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania timp de trei decenii. În discursul festiv (laudatio), teologul german a apreciat, între multele calităţi ale Părintelui Viorel Ioniţă, sensibilitatea lingvistică deosebită şi capacitatea de a exprima afinităţi teologice de o importanţă deosebită în facilitarea dialogului interconfesional. Părintele a fost apreciat şi pentru atenţia sa deosebită în evidenţierea punctelor sensibile ale discuţiilor teologice bilaterale, în descrierea altor poziţii fără a le minimaliza şi totodată exprimând cu rafinament, dar şi cu vigoarea unui om profund credincios, propria sa poziţie teologică, întotdeauna una şi aceeaşi cu cea a Bisericii Ortodoxe. În cuvântul de mulţumire, Părintele Ioniţă a evidenţiat bunele relaţii avute în dialogul bilateral ortodox-luteran şi a făcut o sinteză a istoriei acestui dialog la care a participat ca promotor din partea Bisericii noastre începând din 1979 şi până astăzi, enumerând lucrurile pozitive ale dialogului, provocările, receptarea şi situaţia actuală a acestuia, precum şi perspectivele de viitor.

În cea de-a doua zi a simpozionului au urmat alocuţiuni pe diferite teme cu privire la activitatea profesoarei Fairy von Lilienfeld. Printre conferenţiari s-a numărat şi părintele Ionuţ Păun, doctorand la Erlangen şi preot paroh al comunităţii româneşti din Bamberg. Sfinţia sa a prezentat poziţia prof. Lilienfeld, în diferite lucrări, cu privire la cinstirea Maicii Domnului. Prezentarea părintelui constituie un capitol din viitoarea sa lucrare de doctorat, dedicată chiar personalităţii şi teologiei celei omagiate la acest congres. De asemenea, între cei care au mai luat cuvântul s-a numărat şi părintele Vassili (Karl Christian) Felmy, profesor emerit şi fost conducător al Catedrei de Teologia și Istoria Creștinismului Răsăritean de la Erlangen, care astăzi slujeşte ca diacon al Parohiei ortodoxe ruseşti din Nürnberg.

Sâmbătă seara, după încheierea discuţiilor, cei prezenţi la simpozion au participat la slujba Vecerniei oficiată de părintele Ionuț Păun în capela ortodoxă din cadrul căminului „Martin Luther Bund” din Erlangen, acolo unde au locuit şi studiat de-a lungul mai multor decenii numeroşi bursieri din ţările ortodoxe, iar duminică, 23 aprilie întâlnirea s-a încheiat după Sfânta Liturghie arhierească în biserica sârbească din Nürnberg.

Profesoara Fairy von Lilienfeld (1917-2009) s-a remarcat în cariera științifică prin interesul ei în teologia răsăriteană, filosofie și slavistică. Născută la Riga și având origini nobiliare rusești, reputata profesoară de teologie era recunoscută ca o vorbitoare fluentă a opt limbi și cunoscătoare a altor câteva, pasiune care i-a deschis calea în familiarizarea cu istoria și teologia Răsăritului Creștin. Lilienfeld a fost între 1966 – 1984 prima profesoară de teologie din Germania și a contribuit decisiv la deschiderea dialogului ecumenic între Biserica Evanghelică din Germania și Patriarhia Moscovei, fapt pentru care a devenit membru onorific al Academiei Duhovnicești de la Moscova în 1985. Printre cei care au scris lucrări de doctorat coordonate de distinsa profesoară se numără părintele Nicolae Chifăr, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu.

 Pr. Ioan Popoiu