Părintelui Profesor Ioan Chirilă, la împlinirea vârstei de 60 de ani (Nürnberg, 7.02.2022)

Dragă Părinte, mă bucur din toată inima să vă adresez la acest moment aniversar un cuvânt de binecuvântare și de prețuire. Cine vă cunoaște îndeaproape, cine vă ascultă prelegerile de la catedră sau predicile în biserică, cine vă urmărește activitatea științifică în cadrul Facultății de teologie Nicolae Ivan, ca și la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj, cine citește, și numai în parte, articolele, studiile și cărțile pe care le-ați scris, în număr de câteva sute, de la cele teologice până la cele interdisciplinare și literare, nu poate decât să aducă laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile cu care v-a înzestrat spre zidirea oamenilor care au nevoie de cuvânt de luminare, dar și de modele vii pentru a-L urma pe Hristos. Ceea ce apreciez cu deosebire în persoana sfinției voastre este că reușiți să aliați știința înaltă, câștigată cu multă trudă de-a lungul anilor și naturalețea trăirii în mijlocul oamenilor, la Biserică, la Universitate și în viața de toate zilele.

Rari sunt oamenii înzestrați de Dumnezeu cu multă cunoștință, care să nu se îngâmfe cu ea, ci s-o pună exclusiv pe seama lui Dumnezeu. Căci „cunoștința semețește, iar iubirea zidește”. Sfinția Voastră sunteți conștient, ca și Sfântul Apostol Pavel, că totul vine de la Dumnezeu, că „totul este har”, că nu aveți nimic pe care să nu-l fi primit și de aceea nu vă făliți cu darul lui Dumnezeu ca și cum nu l-ați fi primit. Noi nu ne putem lăuda decât cu slăbiciunile noastre! 

Mă rog Domnului pe Care-L slujiți cu atâta fidelitate să vă păzească și pe mai departe întru smerenia Sa cu care veți câștiga tot mulți pentru El!

La mulți ani! 

Mitropolitul Serafim