Pr. prof. Viorel Sava (Iași) a conferențiat în Austria

Între Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Karl Franzens” din Graz s-a încheiat un acord de colaborare acum aproape douăzeci de ani. În cadrul acestui parteneriat, închegat și ca urmare a bunei conlucrări dintre Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscopia Romano-Catolică a Vienei prin Fundația „Pro Oriente”, s-au efectuat mobilități academice ale profesorilor și studenților și s-au inițiat cooperări la nivel științific. Dintre profesorii ieșeni ce au susținut activități didactice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Graz amintim: pr. prof. Nicolae Achimescu, pr. prof. Viorel Sava, pr. prof. Ion Vicovan, pr. prof. Petre Semen, prof. Vasile Cristescu. Dintre titularii de catedre universitare din Graz veniți în vizită în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, menționăm pe profesorii: Philipp Harnoncourt, Erich Renhart, Pablo Argarate (de mai multe ori) și Basilius Groen.

Cultivând această tradiție de parteneriat academic, pr. prof. Viorel Sava, titularul catedrei de Teologie Liturgică și directorul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae”, a întreprins, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel și a IPS Părinte Mitropolit Serafim, o vizită în Austria în Săptămâna de după Rusalii, conferențiind la Graz și slujind la Viena și Sankt Pölten.

În prima parte a periplului său, părintele profesor Viorel Sava a susținut, la invitația decanului acestei instituții – prof. Pablo Argarate – două referate în fața profesorilor și studenților Facultății de Teologie din Graz. Expunerile academice au dezbătut raportul dintre „Biserică și Stat în România în perioada comunistă și în cea postdecembristă” și relația dintre „Pocăință și Sfintele Taine”. De asemenea, invitatul ieșean a participat la activitățile specifice mobilităților Erasmus și a purtat discuții informale cu profesorii și cu personalul administrativ din cadrul bibliotecii teologice.

În partea a doua a „mobilității duhovnicești”, părintele profesor a slujit și propovăduit cuvântul evanghelic în două comunități românești, anume în parohiiile „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena și „Sf. Martiri Brâncoveni” din Sankt Pölten, la invitația părinților Emanuel Nuțu și Cătălin Soare.

În seara de vineri, 9 iunie, credincioșii parohiei „Sf. Ștefan cel Mare” s-au adunat în număr mare la Taina Sfântului Maslu. La finalul acesteia, părintele profesor a susținut o meditație duhovnicească pe tema „Viața creștinului astăzi”, atingând teme esențiale (biserică, credință, familie) și a răspuns întrebărilor venite din partea credincioșilor. Seara duhovnicească s-a prelungit cu folos și participanții au plecat atinși la inimă de frumoasele cântări și învățături transmise. După dialogul purtat cu credincioșii, părintele a admirat lucrările efectuate până acum pe șantierul noii biserici și și-a exprimat încrederea că și procedura de înfrumusețare a interiorului și a exteriorului bisericii va avea sorți de izbândă.

În Duminica Tuturor Sfinților, părintele Sava a oficiat Sfânta Liturghie la Sankt Pölten, apoi a ținut o conferință având ca subiect „Sfânta Liturghie – Calea către Împărăția Cerurilor”. În cuvântul său, părintele profesor a evidențiat centralitatea Sfintei Liturghii în viața credincioșilor, făcând legătura cu exemplul sfinților care au „dăltuit” cuvântul Evangheliei în viața lor. Prin exemple concrete a tâlcuit semnificația Sfintei Liturghii subliniind faptul că efectele participării credincioșilor la Sfintele Taine (Botez, Cununie, Pocăință, Euharistie) trebuie să fie vizibile și în viața cotidiană.  Amintindu-ne de cuvintele Mântuitorului „Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima…” (Matei 11,29) ne-a îndemnat ca pe Mântuitorul Iisus Hristos să-L câștigăm călăuză luminoasă, după modelul sfinților întăriți de Duhul Sfânt.

Organizatorii întâlnirii din Graz și membrii comunităților ortodoxe române din Viena și Sankt Pölten își exprimă recunoștința pentru strădania părintelui profesor Viorel Sava și nutresc nădejdea că astfel de evenimente deosebite vor mai fi posibile și în viitor.

Pr.  Cătălin Florin Soare, Parohia Sankt Pölten – Austria