Prelegere la Viena despre sănătate într-un veac al bolilor

Sâmbătă și duminică, 18-19 mai, enoriaşi şi prieteni ai Parohiilor vieneze „La Sfânta Înviere” şi „Sf. Antonie cel Mare” au avut bucuria şi şansa să participe la prelegerea „Despre sănătate într-un veac al bolilor” susţinută cu profesionalism şi însufleţire de către scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă. Preoţii parohi: Prof. Dr. Nicolae DURA şi Prof. Univ. Dr. Ioan MOGA au salutat şi au prezentat celor prezenţi pe scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă.
Sănătatea este darul de la Dumnezeu, dar şi o responsabilitate pentru om. Sănătatea sufletului şi a trupului este un deziderat, o trebuinţă şi o nostagie, adânci sădite de Dumnezeu în viaţa omului. Conferenţiarul a accentuat şi a explicat, în cele 150 de minute, profunda şi reala conexiune între păcate (boli sufleteşti) şi suferinţe (boli trupeşti).
Dl. Prof. Cornel Constantin Ciomâzgă şi-a prezentat: „Romanul catehetic realist“ cu titlul atât de sugestiv: „Apocalipsa de ce nu“ publicat în urmă cu câteva luni deja în două ediţii la Editura Cartea actuală 3 C, Bucureşti 2023. Scriitorul C.C. Ciomâzgă prin cele trei cărţi ale sale („Lucrarea”, „Se întorc morţii acasă” şi „Apocalipsa de ce nu”) a creat, potrivit aprecierilor pertinente a celor mai mari critici literari contemporani „un adevărat brocart literar“ (Alex Ştefănescu) o „literatură rară, monumentală, absolut necesară veacului nostru, într-o manieră şocant de cuminte“ (Nicolae Manolescu).
Alese felicitări şi mulţumiri Prof. Cornel Constantin Ciomâzgă, asistentului său Ciprian Şoim şi auditoriului entuziasmat şi bine primitor al acestor cuvânte ziditoare şi atât de folositoare!
Știre și imagini preluate de pe pagina Facebook a Parohiei „La Sfânta Înviere” din Viena.