Prezență teologică românească la Belgrad

 În perioada 7-10 noiembrie, pr. lect. dr. Ioan Moga (Universitatea Viena/Biserica Sf. Antonie Viena) a ținut la Facultatea de teologie ortodoxă din Belgrad o serie de cursuri și seminarii pe teme de bioetică și apologetică. In cadrul seminarului de bioetică, au fost evocate și diferitele documente publicate de Bisericile Ortodoxe (printre care și cele ale Bisericii Ortodoxe Române despre avort, eutanasie și transplant de organe), precum și atitudinea critică a Bisericii Ortodoxe Române referitoare la cercetările pe celule stem embrionare.

 De asemenea a fost intens discutată problema incinerării din perspectivă creștin-ortodoxă. Provocarea constantă este formarea unei conștiințe bioetice în rândul credincioșilor, de vreme ce multe chestiuni problematice sau chiar reprobabile din punct de vedere creștin sunt practicate fără a fi reflectate moral.
În cadrul cursului de teologie apologetică au fost discutate problemele ridicate de neuroștiințe (fizicalism, determinism, reducționism) pentru antropologia creștină, dar și posibile punți de dialog (plasticitatea neuronală). Ca perspectivă de dialog, a fost prezentată viziunea părintelui Dumitru Stăniloae despre relația trup-suflet, mai ales privind caracterul de subiect al trupului ca participant la taina persoanei umane.
O altă temă a fost cea a misiunii și a pastorației creștine în societatea modernă, în primul rând pericolul autosecularizării creștinilor prin pierderea legăturii cu etosul propovăduirii apostolice și a vieții liturgice. Împreună cu studenții teologii, care participă cu toții în fiecare zi la slujbele săvârșite la capela facultății, s-a discutat despre importanța esențială a Sfintei Împărtășanii pentru o viața creștină autentică, precum și despre felul în care parohiile pot depăși nivelul evlaviei individuale și deveni adevărate comunități liturgice. Pr. Moga a relatat la final și provocările cu care se confruntă Ortodoxia în diaspora, despre învățământul ortodox în Austria, despre conlucrarea panortodoxă, dar și despre forme concrete de misiune și pastorație a tinerilor.