Prima liturghie arhierească la Amberg

În Duminica a treia a Postului Mare, închinată Sfintei Cruci, credincioşii nou-înfiinţatei parohii din Amberg au participat la prima Sfântă Liturghie arhierească, săvârşită în micul oraş bavarez de către Mitropolitul Serafim. Vizita ierarhului a fost ocazionată de apropierea împlinirii unui an de slujire ortodoxă în biserica pusă la dispoziţie românilor prin bunăvoinţa parohiei catolice „Sf. Treime” din localitate.

 În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim a explicat celor prezenţi motivaţia aşezării Duminicii Sfintei Cruci în mijlocul Postului Mare, pornind de la istorisirea biblică despre pomul vieţii, aşezat în mijlocul Raiului, iar apoi a explicat înţelesul duhovnicesc al Evangheliei despre asumarea crucii (Marcu 8,34-9,1), care ne trimite pe fiecare la golirea de propriul sine: Când te goleşti de tine însuţi, atunci intră puterea lui Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu nu poate să intre în noi cu puterea Sa, pentru că noi suntem plini de noi înşine. Avem propria imaginaţie, suntem mândri, credem fiecare în felul său. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune, în Evanghelia care s-a citit astăzi: Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine. Nu să te lepezi doar de bunurile pe care le ai, pentru că mulţi, precum călugării, care plecând din lume, s-au lepădat de moştenirea părinţilor […]. E mai uşor să te lepezi de bunurile materiale decât să te lepezi de tine. Să te lepezi de tine, de gândul tău, de a face ce-ţi place ţie şi a asculta, aceasta este viaţa creştină”. Ierarhul a continuat, afirmând că fiecare suntem la şcoala ascultării de părinţii noştri trupeşti şi duhovniceşti, pentru a învăţa să ascultăm de Hristos.  Puterea lui Dumnezeu lucrează în oamenii smeriţi. Dar Dumnezeu nu poate să lucreze în toţi oamenii, fiindcă ei sunt plini de ei înşişi”. Fără smerenie şi acceptarea lui Dumnezeu prin credinţă nu se lucrează o viaţă curată. Deşi este atotputernic, Dumnezeu nu poate face nimic cu noi, fiindcă ne respectă libertatea mai mult decât ne respectăm unii pe alţii. El nu intră cu forţa în isufletul niciunui om. Dumnezeu este delicateţe. Aşa cum spunea părintele Dumitru Stăniloae, sfinţenia înseamnă delicateţe desăvârşită. Sfântul, care se aseamănă cu Dumnezeu, este omul delicat, care respectă pe fiecare semen al său”. Se poate ca mulţime oameni să întoarcă spatele lui Dumnezeu o viaţă întreagă şi numai Dumnezeu ştie cine face voia Sa cu adevărat. Noi, creştinii ortodocşi suntem mai  în măsură să ne lepădăm de noi înşine, să primim puterea şi iubirea lui Dumnezeu în noi şi să o transmitem mai departe, fiind evlavioşi, fără pretenţii şi ambiţii, respectându-ne unii pe alţii, aşa cum ne-a învăţat Hristos în Evanghelii.

În încheiere ÎPS Serafim a îndemnat pe cei prezenţi la spovedanie curată şi lepădarea de mici obiceiuri rele, precum acelea de a fi clevetitori şi invidioşi unii pe alţii. E mai bine să ne vedem neputinţele noastre şi să ne bucurăm de realizările celorlalţi. Cu cât eşti mai bun, mai deschis, cu cât ai mai mare înţelegere faţă de alţii, cu atât mai mult eşti binecuvântat de Dumnezeu, a continuat ierarhul. Timpul cel mai preţios al creştinului este cel petrecut la biserică, în rugăciune, fiind singurul timp câştigat, pentru că a fost oferit lui Dumnezeu, restul fiind, aşa cum spune regele Solomon, alergare după vânt. De aceea, Dumnezeu ne binecuvintează când facem mai întâi pe ale Sale, şi numai apoi pe toate cele ale noastre.

După încheierea Sfintei Liturghii, ierarhul a întâmpinat pe părintele Ludwig Gradl, parohul comunităţii catolice care găzduieşte de aproape un an pe credincioşii români, căruia i-a mulţumit pentru tot ajutorul şi l-a invitat la Centrul Mitropolitan, pentru a vizita catedrala pictată de maestrul Grigore Popescu-Muscel. Parohul micii comunităţi româneşti, ierom. Ioan Popoiu, a propus spre aprobarea adunării parohiale alegerea consilierilor pentru noua parohie, iar Mitropolitul Serafim a binecuvântat propunerile, urmând ca în scurt timp să fie îndeplinte toate formalităţile canonice de înfiinţare a parohiei, care va avea hramul Sfintei Treimi.

Fără a se uita de ziua de 8 martie, care deşi nu este o sărbătoare bisericească, rămâne o zi importantă în cursul anului, doamnele au primit în dar din partea parohiei câte o floare. În încheiere, toţi cei prezenţi au participat la o agapă frăţească.

Orașul Amberg este  unul dintre cel mai bine conservate oraşe medievale din Europa, situat la 60 km est de Nürnberg, în regiunea istorică Palatinatul Superior, fiind menţionat pentru prima oară în 1034. Astăzi numără 45 mii de locuitori, comunitatea românească numărând în oraş şi zonele limitrofe aprox. 1500 de persoane. Începând din Duminica Floriilor 2017 au loc slujbe săptămânale în biserica de cimitir „Dreifaltigkeitskircherl”, pusă la dispoziţie de parohia catolică Sf. Treime. Aceasta este un monument de arhitectură gotică, cu elemente baroce, fiind construită în 1514.

Ierom. Ioan Popoiu, Nürnberg/Amberg