Recenzie de carte: Johann Kramer, „Orthodox leben”

Johann Krammer, Orthodox leben („A trăi ortodox”), Österreichische Bibelgesellschaft, Viena, 2020 (224 pagini), ISBN 978-3-85205-802-3

Recenta lucrare a părintelui profesor dr. Johann Krammer, apărută la Viena în octombrie 2020, se dorește a fi un îndrumător catehetic și spiritual pentru tinerii creștin-ortodocși și pentru toți cei interesați de Ortodoxie, fiind rezultatul multor cercetări și al experienței îndelungate dobândite în domeniul didactic.

O astfel de lucrare este deosebit de necesară, în contextul în care statisticile recente plasează Biserica Ortodoxă din Austria pe locul al doilea după Biserica Romano-Catolică, surclasând cu multe procente celelalte culte creștine. Autorul menționează în prefața cărții faptul că din punct de vedere numeric, primele două locuri din marea familie ortodoxă din Austria sunt ocupate de către credincioșii sârbi și de către cei români. De această stare de lucruri a ținut seama autorul la alegerea sfinților prezentați în lucrarea sa, alegând cel puțin câte trei sfinți din fiecare biserică autocefală reprezentată în Austria.

Autorul s-a născut pe data de 2 martie 1944 în St. Pölten/Austria, a intrat în contact cu Ortodoxia rusă în 1961, în 1975 devine ortodox, după care parcurge treptat gradele ierarhice, purtând astăzi ca ieromonah numele sfântului Ioan din Kronstadt. Pe plan academic a studiat Istoria Bisericilor de Răsărit, Filosofia, Slavistica și Teologia la Innsbruck, Roma și Viena unde a obținut două doctorate. Menționăm că părintele profesor (care inițial a predat în diferite școli religie și rusă, iar ulterior, ca lector (Hochschuldozent) al Institutului Teologic din St. Pölten, a ținut cursuri de pedagogie, catehetică, istorie și teologia bisericilor răsăritene) este autorul a două manuale folosite la materia religie – confesiunea ortodoxă – din Austria : ”Die Bibel in kurzen Erzählungen” (Mica Biblie ilustrată) pentru ciclul primar și al lucrării „Orthdoxe Schulbibel” (Biblia ortodoxă pentru ciclul gimnazial). Tot eruditul teolog și slavist a inițiat și conceput în colaborare cu alți profesori ortodocși din Viena programele școlare pentru disciplina religie, confesiunea ortodoxă, în vederea acreditării de către Ministerul austriac al Învățământului.

Dintre sfinții cinstiți de români, autorul i-a inclus în lucrarea sa pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare (2 iulie), pe Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș (7 decembrie), pe Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie) și pe sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (2 iunie). De asemenea, la finalul lucrării este publicată o fotografie reușită cu Biserica Ortodoxă Română din Salzburg, construită în stil maramureșean și sfințită de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim în anul 2009.

Lucrarea este împărțită în două părți: I. A trăi ortodox – A crede ortodox și II. A crede ortodox – Viețile sfinților care sunt mărturii pentru unitatea dintre viață și credință.

În prima parte, pornind de la prezentarea Simbolului de credință, autorul explică în 63 de pagini (cu tot cu ilustrații) esența credinței, sistematizând temele următoare:

formularea Crezului la primele două sinoade ecumenice pe temelie apostolică (12 articole după numărul acestora);- Cine este Dumnezeu în Treime (Creator, Mântuitor și Sfințitor)?; –  cine este omul? (vocația și chemarea acestuia); – cine este Biserica? (cu toate dimensiunile acesteia; calea pe care ajungem la Dumnezeu prin Sfintele Taine); – cum ar trebui să viețuim? (Botezul ca program al vieții creștine conform articolului ”Mărturisesc un botez…” ); – ce așteptăm de la viața viitoare (Învierea, Judecata și Împărăția veșnică a lui Dumnezeu).

Deși plin de sevă teologică, textul primei părți este facil de parcurs și înțeles, fiind completat cu imagini sugestive. De asemenea, lucrarea se bazează pe trei stâlpi: 1) punctarea citatelor biblice semnificative temei de tratat, 2) redarea citatelor patristice corespunzătoare și 3) explicarea subiectului pe model exegetic.

Cea de-a doua parte a lucrării, de o mărime considerabilă în raport cu prima (161 de pagini), deși aparent are caracter aghiografic, prezintă o temeinică consistență biblico-teologică.

Pornind de la întrebarea ”Cine sunt sfinții”?, autorul arată că unicul izvor al sfințeniei este Dumnezeu în Treime ”Unul Sfânt” și reclamă chemarea adresată tuturor creștinilor la calea sfințeniei.

Următorul capitol este închinat preacinstirii Maicii Domnului. Aici sunt subliniate pe subcapitole rolul Născătoarei de Dumnezeu în iconomia mântuirii, evlavia creștinilor către Fecioara Maria oglindită în multitudinea sărbătorilor marianice din anul bisericesc, precum și ocrotirea neîntreruptă de care se bucură cei ce o cinstesc, dovedită de  numeroasele icoane făcătoare de minuni din spațiul ortodox răsăritean.

Importanța deosebită a Sfintei Scripturi în viața creștinilor reiese și din spațiul acordat (aproape 50 de pagini) sfinților Vechiului și Noului Testament.

Următoarele capitole prezintă sub formă sintetică modele de sfinți după schema următoare: Cei întocmai cu Apostolii, Martirii, Ierarhii și Mărturisitorii, Sfinții Părinți, Monahii și Monahiile, Domnitorii și Voievozii. De apreciat sunt trimiterile și fotografiile cu relicvele sfinților și locul unde sunt ele adăpostite. Raportat la spațiul românesc, găsim în lucrare o imagine din Catedrala Patriarhală din București, o vedere cu mănăstirea Putna ”Ierusalimul neamului românesc” și cu biserica mănăstirii sfântului Ioan cel Nou din Suceava.

La finalul lucrării sunt prezentate câteva elemente de arhitectură a locașurilor de cult, este analizată structura iconostasului și este redată o descriere schematică a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Deși citatele patristice sunt redate fără trimiterea exactă (intenția autorului fiind pedagogică nu științifică), iar printre datele istorice s-au strecurat minime erori, valoarea incontestabilă a acestei lucrări reiese din limpezimea și profesionalismul cu care sunt definite învățăturile fundamentale ale credinței ortodoxe pe baza izvoarelor biblice, patristice și liturgice. De asemenea, remarcăm actualitatea acestei lucrări prin dimensiunea panortodoxă ce reiese din alegerea inspirată a sfinților cinstiți în întreg spațiul ortodox, aspect esențial pentru comunitățile ortodoxe din diaspora. Nu în ultimul rând, considerăm că această lucrare poate fi prezentată ca o carte de vizită a Ortodoxiei pentru vorbitorii de limbă germană, care ar putea fi tradusă cu succes și în alte limbi de circulație.

După parcurgerea acestei lucrări transpare dorința de a descoperi și mai mult din tainele credinței recurgând la izvoarele autentice ale acesteia – Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

Nu în ultimul rând, se impune să apreciem calitatea deosebită a tipăriturii, fiind realizată astfel încât să fie utilizată o viață întreagă. Autorul a reușit și prin aspectul estetic să transpună în practică dictonul dostoievskian ”Frumusețea va salva lumea”.

 

Pr. Cătălin Florin Soare

Oct. 2020 – St. Pölten, Austria

 ******************************************

Cartea Orthodox leben poate fi comandată online aici.