Recenzie de carte: Mitropolitul Serafim – Die Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne, 2019

La Editura Schiller din Sibiu a apărut la sfârșitul anului trecut, în limba germană, antologia de texte ale Mitropolitului Serafim intitulată Die Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne („Ortodoxia între tradiție și modernitate”, 238 p.), editată de părintele Jürgen Henkel, pastor evanghelic specialist în opera Părintelui Dumitru Stăniloae și fin cunoscător al teologiei ortodoxe românești contemporane. Așa cum reiese din subtitlu (Gesammelte Beitrage zur orthodoxe Theologie und Glaubenspraxis), articolele, predicile și eseurile cuprinse în volum se axează pe teologia și spiritualitatea ortodoxă trăită în viața de zi cu zi.

Volumul este cea de-a zecea apariție în seria Biblioteca Teologică Germano-Română, care publică lucrări importante pentru dialogul, atât de necesar astăzi, între teologia ortodoxă românească și cea evanghelică germană.  Editată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de slujire a Mitropolitului Serafim în Germania,  cartea de 238 de pagini cuprinde o selecție de articole, prelegeri, eseuri și intervenții ale ierarhului care a fost invitat în numeroase rânduri la congrese, conferințe, festivități, slujbe ș.a. să dea mărturie despre tradiția și spiritualitatea Ortodoxiei românești în spațiul apusean. După volumul Aus dem Glauben leben („A trăi din credință”, 2008), cartea de față este cea de-a doua a ierarhului septuagenar în limba germană și, cu siguranță, o contribuție importantă pentru cunoașterea comorilor credinței strămoșești în spațiul de limbă germană.

După cum reiese din prefața semnată de editor, articolele nu sunt selectate cronologic, ci tematic, pe șase categorii care surprind poate cele mai importante subiecte în materie de credință pentru lumea contemporană: prima parte este dedicată provocărilor pe care întâlnirea dintre tradiție și modernitate le poate aduce credinciosului ortodox, în special celui aflat în Diaspora. Rolul Sfântului Duh în dezvoltarea tradiției dinamice este tematizat de ierarh în mod special aici, dar și cu numeroase alte ocazii. Partea a doua a lucrării este dedicată rolului misionar și ecumenic al Ortodoxiei în Europa de astăzi. Și, cu toate că astăzi mai ales în Răsărit cuvântul „ecumenic” are valențe controversate – asociate cu relativismul confesional, articolele cu referire la rolul Bisericii Răsăritene în Europa conving pe oricare cititor de bună credință că împărtășirea comorilor Ortodoxiei în Occident nu presupune nicidecum un rabat de la învățătura de credință, ci mai degrabă o datorie misionară a fiecărui creștin dornic de a descoperi celuilalt izvorul vieții în Hristos. Partea a treia a volumului este una istorică, dedicată spiritualității românești din secolul al XX-lea, respectiv isihasmului și paisianismului care au dus la renașterea monahismului din țara noastră, acum mai bine de două veacuri. În capitolul al patrulea, intitulat „Ghid pastoral și spiritual”, Mitropolitul Serafim împărtășește din propriile experiențe în ceea ce privește rugăciunea în viața de zi cu zi, spiritualitatea icoanelor,  rolul sfinților, până la întâlnirea cu moartea, dar din perspectiva creștinului ancorat în credința Învierii. Capitolul al cincilea continuă în ceea ce privește experiența Ortodoxiei în cotidian în chiar miezul ei: se accentuează importanța comuniunii  trăite în sânul Bisericii mari – prin Spovedanie și Sfânta Împărtășanie – și al celei mici, familia – prin căsătorie, neevitând însă un subiect delicat, dar din păcate din ce mai răspândit – divorțul. În sfârșit, ultima parte este dedicată vieții creștine în slujirea aproapelui și a creației: activitatea socială a Bisericii în special în sfera diaconiei, grija pentru mediul înconjurător, locul omului în Creația lui Dumnezeu.

Volumul de față nu reprezintă o noutate în ceea ce privește cuprinsul, cel puțin pentru cititorul român, fiindcă majoritatea articolelor au fost deja publicate în partea teoretică a volumului Sfinţii printre noi: de la Paisie Olaru la Rafail Noica. Duhovnici pe care i-am cunoscut, respectiv în cuprinsul antologiei de texte De te voi uita Ierusalime… sau Ortodoxia trăită în Occident, ambele publicate în anii precedenți de Mitropolitul Serafim la editura Doxologia din Iași. Însă, cu siguranță, pentru mediul teologic de limbă germană, această contribuție este una importantă pentru cunoașterea Ortodoxiei în general, astăzi din ce în ce mai prezentă în Apus prin sutele de comunități românești, ruse, grecești și de alte naționalități care își fac simțită importanța într-un mediu destul de golit și, aș îndrăzni să afirm, foarte însetat de spiritualitate autentică. Reîntoarcerea la rugăciunea concentrată în inimă, la citirea zilnică a Sfintei Scripturi, la postul și importanța sa spirituală și trupească pentru omul de astăzi care caută curățirea sufletului, la centralitatea vieții liturgice în  împărtășirea deasă cu Trupul și Sângele lui Hristos sunt teme recurente în discursul Mitropolitului cunoscut pentru intervențiile sale spontane, cu valențe practice și prețuit pentru refuzul discursului de dragul discursului. Parcurgând articolele pe diferite teme, cititorul are șansa de a se lămuri cum dogma creștină își găsește aplicabilitatea în viața cotidiană, iar ritualurile și tradițiile răsăritene, departe de a fi forme goale, constituie de fapt ancorele creștinului, fundamentate biblic și în tradiția patristică, pentru echilibrul într-o lume tulbure.

 

Recenzie de pr. Ioan Popoiu