Ședința de constituire a protopopiatului Germaniei de Est și hramul Parohiei din Leipzig

 Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim s-a aflat între 25 și 26 aprilie în mijlocul credincioșilor din Leipzig și a preoților din parohiile Germaniei de Est. În cadrul ședinței de constituire a protopopiatului Germaniei de Est din data de 25 aprilie s-au discutat diferite probleme pastorale din această zonă.

În primul rând s-a reaccentuat importanța locașurilor de cult proprii. În acest sens parohia din Berlin depune eforturi deosebite pentru înfrumusețarea bisericii în stil ștefanian, începută de vrednicul de pomenire Părinte Constantin Mihoc, iar parohia din Leipzig a reușit în acest an achiziționarea unui complex în care se va amenaja o frumoasă biserică în stil ortodox.

În ultima jumătate de an s-au înființat în Germania de Est alte trei noi parohii, tinerii preoți au putut afla sfaturi importante cu privire la pastorația din diasporă. Un accent important s-a pus pe cateheza care trebuie intensificată mai ales în vederea primirii Sfintei Taine a Botezului sau a Sfintei Cununiei. Fără o cateheză minimă nu este posibilă săvârșirea acestor Sfinte Taine. O altă problemă discutată a fost aceea a incinerării, o practică răspândită foarte mult în această zonă. În această privința s-a reamintit aspectul sacru al trupului uman, care se păstrează chiar și după moarte, o distrugere brutală a corpului nesocotind rolul acestuia de templu al Duhului Sfânt. De asemenea s-a discutat despre dificultatea unei pastorații ortodoxe într-o zonă în care ateismul este foarte accentuat, unde aproximativ 80% din populație nu este botezată, indiferent de confesiune.

A doua zi a avut loc slujba Hramului Parohiei din Leipzig. Cu acest prilej s-a săvârșit liturghia baptismală, când pruncul Andrei Florin a fost primit în biserică în cadrul Sfintei Liturghii. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, având în vedere și celebrarea Duminicii Mironosițelor, Părintele Mitropolit Serafim a accentuat importanța covârșitoare a educației și a modelului creștinesc din familie. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a reamintit rolul deosebit pe care îl au mamele și familia creștină în general în viața copilului, încă înainte ca acesta să fie născut. Căci așa cum se precizează în Biblie sau cum spune Părintele Arsenie Boca și precum și știința geneticii a demonstrat, atât trăsăturile pozitive, dar și cele negative ale părinților și familiei în general sunt transmise mai departe urmașilor. De aceea este foarte important ca părinții să se sfințească pe ei înșiși și să crească spiritual, pentru a putea curăța arborele genealogic de tarele moștenite și a transmite mai departe doar binecuvântarea și harul lui Dumnezeu.

Agapa frățească de după slujbă a fost sărbătorită cu multă bucurie, cu mâncare, dansuri și cântări tradiționale românești.

Ieromonah Dr. med. Atanasie Ulea, Chemnitz