Slujbă arhierească de hramul Parohiei „Sf. Ier. Spiridon” din Münster

Ziua de 12 decembrie, în care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, coincide cu sărbătoarea parohiei ortodoxe românești din Münster. Alături de ierarhul cipriot, comunitatea o are drept ocrotitoare și pe Sfânta Petronela (Petronilla), fecioara romană care a primit martiriul cândva în primele trei veacuri creștine.

Faptul că anul acesta comunitatea din Münster împlinește cinci ani de existență a conferit o însemnătatea aparte serbării sfântului ei patron. Bucuria festivă, sporită fiind de prezența Înalt Prea Sfințitului Serafim în mijlocul credincioșilor români, a fost dublu marcată liturgic; întâi, prin săvârșirea în sobor a Sf. Taine a Maslului vineri, 10 decembrie, la care a luat parte Pr. Dr. Ispas Ruja (Dortmund), Pr. Bogdan Ionel Ilie (Osnabrück), Pr. Cornel Panait (Borken), Pr. Teodor Tăbuș (Köln – Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”), Pr. Paroh Dimitrie Ursache și cei 2 diaconi ai parohiei: Diac. Prof. Dr. Anton Andronic și Diac. Drd. Florin Filimon.

Duminică, 12 decembrie, sărbătoarea a culminat cu Liturghia Arhierească, la care au luat parte Pr. Gabriel-Vasile Săcrieriu (Recklinghausen) și Pr. Cornel Panait (Borken) și Diac. Dumitru Dura, Secretar eparhial. Răspunsurile liturgice date de grupul coral „Il Gardellino” din Cluj-Napoca, dirijat de Dna. Dr. Liliana-Paula Cadar-Manoleasa, conferențiar al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, au amplificat caracterul solemn al Liturghiei.

Însemnătatea perioadei postului a fost punctul central al cuvântului de învățătură pe care Mitropolitul Serafim l-a oferit celor prezenți la slujba Sf. Maslu. În plus față de spovedanie și primirea Euharistiei, Părintele mitropolit a îndemnat la urmarea sfaturilor părinților exemplari ai Bisericii – mai vechi și mai noi – și s-a referit la mijloacele prin care creștinul trebuie să traducă în faptă sintagma „inimă smerită” (Ps. 50), luptând împotriva împietririi inimii cauzate (și) de zbuciumul cotidian. Blândețea trebuie să fie însușită de orice creștin, fiindcă gingășia a fost dintotdeauna o caracteristică a omului sfânt. Predica rostită duminică de către Mitropolitul Serafim a fost o prelungire complementară a celor expuse vineri. Mai cu seamă în timpul postului, creștinul trebuie să dovedească altruism. Egoismul de care omul a dat și dă dovadă are urmări tragice, care se răsfrâng și asupra semenilor, și a mediului (dezastrele ecologice și criza mediului). Misiunea comunităților creștine o reprezintă milostenia, iar Părintele mitropolit a mulțumit Pr. Dimitrie Ursache, diaconilor împreună-slujitori și membrilor comunității ortodoxe românești din Münster pentru acțiunile de caritate deja întreprinse și cele aflate în derulare, pe care le-a binecuvântat.

Numărul credincioșilor care pot asista la slujbe a fost și este limitat în conformitate cu dispozițiile legale și în acord cu situația sanitară excepțională în care încă ne aflăm. În ciuda acestui fapt, ca în fiecare duminică, numărul celor prezenți a crescut la momentul împărtășirii, dovadă a conștientizării faptului că primirea Euharistiei este centrul comunității ecleziale.

Din 27 noiembrie 2016, comunitatea ortodoxă română din Münster păstorită de pr. paroh Dimitrie Ursache se întrunește în biserica „Înălțarea Maicii Domnuluii” (Dyckburgkirche), una dintre bijuteriile artei sacrale münsterane care aparține parohiei catolice „Sf. Petronilla – Handorf”. Primul stadiu al construcției bisericii o reprezintă capela mariană în stil baroc ridicată în anul 1740 după planurile architectului Johann Conrad Schlaun. Cum nimic nu e întâmplător, ctirorii bisericii care au extins edificiul la dimensiunile actuale sunt graful Bonifaz von Hatzfeld-Trachenberg și soția sa, prințesa moldavă Olga. Acestor doi ultimi posesori privați ai bisericii, începând cu 1884, li se datorează extinderea capelei vechi, care se sfârșește în 1914, odată cu ridicarea capelei laterale în care sunt înhumați ctitorii. Deși pe placa funerară a ctitoresei Olga e numită fiica lui Manuc-Bei, aluzie la celebrul Emanuel Manuc Mîrzaean (1769- 1817) care primește titlul de Bei de la sultanul Selim al III-lea, prințesa Olga (Ergira, Elena) este una dintre fiicele lui Murat (Ion) (1810-1893), fiul lui Manuc.

Slujitorii parohiei „Sf. Spiridon și Sf. Petronilla” – Münster

Foto: Sebastian Manoleasa