Slujbă arhierească și hirotonie întru diacon la Osnabrück

De multă emoție și bucurie sufletească au avut parte credincioșii Parohiei „Sf. Teodosie de la Brazi” din Osnabrück, Germania, când, prin bunăvoința lui Dumnezeu, Înaltpresfințitul Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a poposit la comunitatea românească pentru a oficia slujba Sfintei Liturghii în a 33-a Duminică după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului).

Preotul paroh Bogdan Ilie, originar din comuna Vrâncioaia, județul Vrancea, a făcut parte din soborul de preoți și diaconi alături de care Înaltpresfințitul Serafim a săvârșit tainica jertfă euharistică. Din soborul de preoți și diaconi au mai făcut parte următorii: preot protopop Marius Matei (Parohia Sögel), preot Marius Cristea (Parohia Vechta), preot Ispas Ruja (Parohia Dortmund), preot Vasile Pleșa (Parohia Minden), preot Dimitrie Ursachi (Parohia Münster), diacon Dumitru Dura – secretar eparhial, diacon Anton Andronic (Parohia Münster), diacon Daniel Cergan (Protoieria IV București).

Conform informațiilor primite de la preotul Bogdan Ilie, în predica sa, Înaltpreasfinţitul Serafim a vorbit credincioşilor despre unul dintre fundamentele vieţii întru Hristos: smerenia. „Antagonică mândriei, smerenia este calea către Dumnezeu, o formă autentică a cunoaşterii de sine, a unui pragmatism duhovnicesc care mărturiseşte că „suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca 17,10). Îndreptăţindu-se pe sine, fariseul transformă rugăciunea îndreptată către Creator într-un act al judecăţii aproapelui, condamnând pe vameşul care, stând departe, se ruga fără a îndrăzni să ridice ochii la cer, spunând doar: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” (Luca 18, 10-14). Deşi fariseul împlinise preceptele legii vechi, prin rugăciune, post de două ori pe săptămână, zeciuială din toate câte câştiga totuşi, mândria şi gândul judecăţii aproapelui îl despart de Domnul. Pe vameş însă căinţa şi smerenia îl coboară mai „îndreptat la casa sa”, îl apropie de Acesta. Evanghelia se încheie prin cuvintele Mântuitorului: „oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”; cuvinte care devin o cheie de înţelegere a realităţilor noastre cotidiene şi a modului în care Dumnezeu îşi manifestă şi descoperă iconomia“, ne învață preotul Bogdan Ilie.

Evenimentul liturgic a fost unul cu totul deosebit pentru credincioșii prezenți în număr foarte mare, întrucât au asistat, unii dintre ei poate pentru prima dată în viață, la una din cele mai frumoase rânduieli ortodoxe, hirotonia întru diacon. Tânărul teolog Cezar Mihai Dascălu a fost chemat, prin punerea mâinilor ÎPS Serafim, la cununia cu Biserica lui Hristos și la slujirea diaconească pe seama Parohiei Sf. Teodosie de la Brazi din Osnabrück. Intonarea cântării „Sfinților mucenici” de către soborul de preoți din Sfântul Altar a confirmat prezența la hirotonie a sfinților mucenici, părticele din sfintele moaște ale Sf. Serafim de Sarcov, Sf. Mc. Pantelimon, Sf. Mmc. Gheorghe, Sf. Nectarie, Sf. Ier. Nicolae și Sf. Teodosie de la Brazi, fiind așezate spre închinare celor prezenți, într-un loc special amenajat. Într-o frumoasă comuniune credincioșii au mărturisit și confirmat vrednicia celui hirotonit, aducând aminte de vremea când poporul lua parte efectivă la alegerea și confirmarea clericilor, strigând ca și azi „Vrednic este!”

Părintele paroh Bogdan Ionel Ilie a mulțumim Înaltpreasfințitului Serafim pentru prezența în mijlocul comunității ortodoxe și pentru cuvântul de învățătură pus la inimă membrilor acesteia, preoților și diaconilor prezenți și l-a felicitat pe noul diacon, exprimându-și totodată încrederea că Bunul Dumnezeu îi va ajuta ca împreună să păstorească cu înțelepciune frumoasa parohie. Mulțumiri au fost adresate de asemenea și corului condus de teologul George Ștefan. Manifestarea bucuriei a continuat cu o agapă, oferită de familia noului diacon.

Art. de Crina Nor, publicat în Monitorul de Vrancea