Teologia ortodoxă a Învierii prezentată la Academia Austriacă de Științe

Academia Austriacă de Științe a organizat și a găzduit în zilele de 27-28 iunie a șaptea ediție a ciclului de conferințe „Maimonides” (“Maimonides Lectures”). La conferințe participă membrii Academiei și alți cercetători din mediul academic vienez. Anul acesta evenimentul a stat sub o tematică cu totul inedită pentru contextul Academiei: felul în care marile tradiții religioase și filozofice înțeleg sau au înțeles Învierea de la sfârșitul timpurilor și realitatea trupurilor înviate.

 Evenimentul a fost deschis de prof. Oliver Jens Schmitt, președintele secției filozofico-istorice a Academiei. Conferința inaugurală a fost susținută de renumita profesoară de filozofie a religiei, doamna Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, de la Institutul European pentru Filozofie și Religie a Facultății de teologie Benedikt XVI (Heiligenkreuz), care a vorbit pe tema: „Nemurirea sufletului – sau este vorba de mai mult? Reflecții asupra însemnătății trupului“.

Printre cele patru conferințe susținute și discutate în cadrul evenimentului, a fost reprezentată – pentru prima dată în istoria „Maimonides Lectures” – și teologia ortodoxă. Pr. Prof. Ioan Moga de la Universitatea din Viena a ținut o conferință cu titlul „Cultura Învierii în Biserica Ortodoxă: Experiență liturgică și discurs teologic“. Părintele profesor a prezentat atât sensurile teologice a imnografiei slujbelor înmormântării, cât și diferitele contribuții aduse de teologi ortodocși contemporani în aprofundarea temei drumului sufletului după moarte. În a doua parte a conferinței, părintele Moga a dezvoltat, din punct de vedere dogmatic, tema naturii trupurilor înviate, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae. – Perspectiva profundă a eshatologiei Părintelui Stăniloae a trezit un interes deosbit printre membrii Academiei, descoperind în ea potențialul unui viitor dialog interdisciplinar.

Pr. Dr. Ioan Moga, Viena

Sursa: www.sfantonie.at