Un imn bizantin recent descoperit, prezentat la Parohia „Sf. Antonie” din Viena

Doi cercetători în studii bizantine, dr. Maria-Lucia Goiană (Academia Austriacă de Științe – Viena) și dr. Mihail Mitrea (Facultatea de teologie ortodoxă a Univ. Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca / Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română – București) au ținut sâmbătă, 13.04, la parohia Sf. Antonie din Viena, după Vecernie, o conferință despre un imn bizantin uitat, tradus de ei în limba română (pentru prima dată într-o limbă modernă). Această traducere, precum și studiul științific aferent, sunt rodul unui proiect de cercetare desfășurat de cei doi.

Imnul, închinat Maicii Domnului, are 26 de strofe și a fost compus cel mai probabil în prima jumătate a secolului al XIV-lea de către Manuel Rammatas, și se găsește în doar două manuscrise bizantine: într-o colecție aparținând Sf. Filotei Kokkinos (manuscris aflat la Moscova) și într-o psaltire din aceeași perioadă. Imnul se cânta, așa cum scrie în titlu, pe o melodie compusă de Ioan Cucuzel, însă notația muzicală s-a pierdut.

Cei doi cercetători au vorbit despre imnografia marianică bizantină, au explicat contextul imnului în cauză și au aprofundat, în dialog cu cei prezenți, teologia și frumusețea sa poetică.

Pr. Ioan Moga a accentuat faptul că Viena, ca centru de renume – în trecut, dar și în actualitate – al studiilor bizantine, trebuie să fie și locul unde astfel de descoperiri relevante pentru tradiția de rugăciune a Bisericii Ortodoxe, trebuie să fie readuse la viață, adică repuse în practica evlaviei ortodoxe. Altfel, aceste comori duhovnicești, uitate și redescoperite, rămân cunoscute doar unui public restrâns.

„Ca doi bănuți

ai sufletului meu văduvit

de însoțirea Duhului, primește-mi, Curată,

rugăciunea și imnul,

(care sunt) neînsemnate, dar aduse

cu dor dumnezeiesc.”

(Tropare inedite în cinstea Maicii Domnului atribuite lui Manuel Rammatas, studiu de Mihial Mitrea & Maria-Lucia Goiană, în curs de publicare, strofa 24)

Sursa: www.sfantonie.at