Vinerea Mare la Catedrala din Nürnberg

După ce în Joia Mare, la Denia celor 12 Evanghelii, au fost citite toate pericopele de la cei patru Sfinți Evangheliști în care sunt povestite momentele începând cu Cina cea de Taină, continuând cu arestarea Domnului în Grădina Ghetsimani, judecarea sa în fața mai marilor templului de la Ierusalim și de către Pilat, Patimile și Răstignirea pe Cruce, slujbele Bisericii Ortodoxe din Vinerea Mare, potrivit tradiției, au ca temă fundamentală Moartea și Punerea în mormânt a Domnului Iisus Hristos.

 Vineri dimineața, după rânduiala din Triod, s-au citit Ceasurile Împărătești (cu o rânduială deosebită, incluzând citiri din cărțile Profeților, din Epistolele Apostolilor și din Sfintele Evanghelii). Apoi, la Vecernie (care a avut loc în jurul prânzului) Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, împreună cu slujitorii Catedralei au scos în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, ritual care închipuie coborârea de pe Cruce a Domnului și ungerea Sfântului său Trup cu miresme, spre îngropare.

Vineri seara, la Denie, credincioșii ortodocși s-au adunat în număr mare la biserică pentru a-l prohodi pe Hristos, purtând lumânări în mâini și  cântând cele trei stări ale Prohodului Domnului, o cântare alcătuită în versuri de Sfântul Teodor Studitul (759-826), un teolog din Constantinopol. Slujba a continuat în biserică până la cântarea Doxologiei Mari, apoi preoții slujitori, înpreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit au luat Sfântul Epitaf, ieșind din biserică, împreună cu toți cei prezenți. Această rânduială preînchipuie cortegiul funerar al Domnului, care se încheie cu reîntoarcerea în biserică și așezarea Sfântului Epitaf pe Sfânta Masă din Altar, unde va rămâne până la Praznicul Înălțării Domnului.

În cuvântul de învățătură, părintele Protos. Arsenie a explicat înțelesul acestei zile, în care orice predică este golită de sens, fiindcă Moartea și Învierea Domnului ne sunt ele însele predică de smerenie și asumare a păcatelor întregii omeniri. Așa cum spune cântarea Heruvicului din Sâmbăta Mare, ultima zi a Postului Mare este o zi când trebuie „să tacă tot trupul”. Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a îndemnat pe toți credincioșii la tăcere și meditație în ziua în care Domnul a coborât printre cei morți, pentru a-i ridica pe toți, prin Înviere.