Vizită arhierească la noua parohie din Köln-Lindenthal

În zilele de 5 și 6 Decembrie 2020 Parohia Ortodoxă Română cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon și Protomartir Ștefan și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei” din Köln (Lindenthal) l-a avut în mijlocul ei, la invitația părintelui Teodor Tăbuș, pe PS Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al  Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. 

În data de 5 Decembrie 2020, începând cu orele 17:30, s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, l-a care au participat Preacucernicul Părinte Protoiereu Radu-Constantin Miron (din partea Patriarhiei Ecumenice și Preot Paroh la Biserica ortodoxă-greacă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Köln-Deutz și președintele ACK-Germania), Precucernicul Părinte iconom stavrofor Mircea Deac (Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Bartolomeu” din orașul Frankfurt am Main), Preacucernicul Părinte Ștefan-Irineu Ungureanu (Parohia Ortodoxă Română din orașul Leverkusen, cu hramul „Sfânta Muceniță Ecaterina”, Precucernciul Părinte Diacon Dr. Claudiu Pătrașcu (diacon misionar al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord) și preotul comunității noastre, Părintele Teodor Tăbuș.

Sfântul Maslu a fost urmat de o convorbire duhovnicească și de suflet a Preasfințitului Părinte Episcop Sofian. Preasfinția Sa și-a început cuvântul cu minunea vindecării femeiei gârbove de către Domnul nostru Iisus Hristos, ca paradigmă a întregii lucrări a Mântuitorului care a venit pe lume să-l ridice pe om din căderea în păcat, din gârboveala trupească și sufletească în care se află. Femeia gârbovă este simbolul omului căzut, al omului întors de la fața lui Dumnezeu. Prin creație, omul este “privitor în sus” (traducerea cuvântului grecesc anthropos), iar dacă omul se întoarce de la fața lui Dumnezeu, atunci el se întoarce la suferință, la animalitate, la starea anterioară insuflării cu har dumnezeiesc.

Totodată, la rugămintea părintelui Teodor, Preasfințitul Părinte Sofian a spus și câteva cuvinte despre Părintele Teofil Părăian, unul din marii noștri duhovnici din România. Părintele Teofil Pârâian a fost prezentat ca un om bun, care s-a dăruit pe sine oamenilor și i-a învățat pe oameni cum să se apropie de Dumnezeu. De la Părintele Teofil s-a transmis spre folosința credincioșilor un program de viață duhovnicească în cinci puncte, care să ne mențină în legătură cu Dumnezeu, așa cum a reamintit Presfințitul Sofian, și anume:  a) participarea regulată la slujbele Bisericii; b) rugăciunea de seară și de dimineață; c) postul pentru sănătatea trupească și sufletească; d) rugăciunea cea de toată vremea, de ex. rugăciunea lui Iisus și e) citirea zilnică a două capitole din Noul  Testament. În plus, Preasfințitul Părinte Sofian a insistat foarte mult și pe cultivarea unei relației cu Dumnezeu și cu semenii noștri în libertate și eliberare de păcat, pe cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune și citirea Noului Testament, pentru a-L putea urma în iubire și făptuire. Cele cinci puncte ne pot menține în sfera apropierii de Dumnezeu, pentru a ne conduce la dragostea față de om, la bucuria de a ajuta pe semenul nostru. Aceasta trebuie să fie atitudinea cu care să ne apropiem de Dumnezeu, de părintele duhovnic, de scaunul Spovedaniei, pentru a ne elibera de păcate și a trai cu adevărat, în mod deplin, din belșug această relație de credință și iubire cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Iisus Hristos.

A doua zi, în data de 6 Decembrie 2020, după Slujba Utreniei, s-a săvârșit Sfânta Liturghie de către PS Părinte Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, alături de părintele paroh al noii comunități din orașul Köln, cartierul Lindenthal (Valea Teilor), Părintele Teodor și de Părintele Diacon Claudiu Pătrașcu.

În atmosfera postului și a pildei tămăduirii femeii gârbove, prima din cele trei duminici de pregătire pentru Marele Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Sofian a evidențiat atât pe femeia gârbovă, ca simbol al umanității gârbovite de păcat în mod vizibil (fizic), pe care Domnul nostru Iisus Hristos a venit să o vindece, să o ridice și să o însănătoșească, cât și pe mai marele Sinagogii, ca simbol al înrobirii sufletești, fariseice, care este mai greu de sesizat și de vindecat. Părintele Episcop Sofian afirma că Sfânta Evanghelie invită pe toți să se cerceteze și să își facă un examen al introspecției sufletești și să constate fiecare dacă sunt liberi sau sunt gârbovi. Condiția vindecării este conștientizarea bolii pe de o parte, iar pe de altă parte cererea și primirea ajutorului. Legarea prin păcat este înrobirea sufletească urmată de boala trupească. Preasfințitul Sofian a dat mai multe exemple de legături pătimașe cum ar fi mai nou dependența de mijloacele tehnologice digitale etc. Bolile sunt urmări ale modului greșit de acțiune ale omului. De legăturile pătimașe trebuie să facem efortul să ne dezlegăm de acestea. Pentru aceasta avem în ajutor rugăciunile bisericii, dar trebuie să ne schimbăm și modul greșit de gândire și de viețuire. După ce a povestit și copiilor și celor mari povestea Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan Casian, Preasfințitul Sofian a arătat și importanța bunătății, a milosteniei și a iertării, ca mărturii de credință și a ținut să sublinieze rolul și însemnătatea comunității și a preotului într-o comunitate. Dacă fiecare preot este chemat să fie un simbol al bunătății, atunci și credincioșii sunt chemați să-l urmeze. Pentru ca preotul unei parohii vii și autentice să poată să crească, trebuie, la rândul lui să fie susținut de comunitatea parohială. Biserica și o parohie corect așezată și întemeiată nu este formată doar din preoți și dieferiți slujitori, ci și din credincioși. Cu alte cuvinte, toți sunt chemați cu darurile lor să-și găsească locul lor în parohie, să-și găsească împlinirea, să se ajute unii pe alții și astfel să formeze adevărate comunități vii și rodnice. Faptul de a fi membru al unei comunități este un dat, care trebuie asumat, afirma, în plus, Preasfințitul Părinte Sofian. Dacă nu facem lucrul acesta, facem un păcat, pentru că slăbim coeziunea comunității din care facem parte, fie că vrem sau nu. Dumnezeu ne-a adus în lume prin părinții noștrii și prin urmare fiecare dintre noi are înaintași, dintre care unii au sacrificat mult pentru țară, pentru credința ortodoxă strămoșească, iar unii dintre ei și-au sacrificat chiar viața pentru aceste neam și credință, tocmai ca noi cei de astăzi să beneficiem de o anume identitate de credință și de neam. Din acest motiv nu putem trata identitatea noastră etnică și religioasă cu neglijență și ușurătate, cu atât mai mult că ne aflăm într-o Europă unită care încurajează acest lucru.

La sfârșitul cuvântării Preasfințitului Părinte Sofian, Părintele Teodor a mulțumit Preasfinției Sale pentru vizită și i-a oferit din partea sa dar și din partea întregii noii comunități o Icoană cu Pogorârea Duhului Sfânt, ca semn al prețuirii, al bucuriei revederii și al coslujirii, de data aceasta în orașu Köln, în noua sa calitate de preot. Totodată Părintele Teodor a adus, cu bucurie, în atenția credincioșilor dar și a Preasfințitului Părinte Sofian faptul că și noua comunitate înființată din orașul Köln-Lindenthal va participa la susținerea Centrului Bisericesc de la München, cu precădere, atunci când vor începe picturile iconografice, urmând a fi donate și susținute financiar viitoarele picturi iconografice identitare ce definesc și caracterizează noua Parohie Ortodoxă Română din Köln-Lindenthal, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Ștefan, Arhidiacon și Protomartir, și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei“. Acest gând a fost primit cu bucurie de către Preasfinșitul Părinte Sofian, care a apreciat acest gând surprinzător și plăcut, dar și de către întreaga comunitate.  

În încheiere, în numele Sfântului  Nicolae, s-au împărțit cadouri copiilor, iar fiecare participant a primit din partea Preasfințitul Părinte Sofian câte o iconiță în amintirea acestui eveniment.

A consemnat Ciprian Baston