Vizita în Austria a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim la final de ianuarie

În perioada 26-29 ianuarie Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim s-a aflat în Austria și a slujit în mai multe parohii. Vizita pastorală a început vineri seara la Parohia ”Sfinții Martiri Brâncoveni” din Baden de lângă Viena, păstorită de Părintele Radu Boșcu, cu Taina Sfântului Maslu la care a participat un număr mare de credincioși. Părintele paroh a mulțumit ÎPS Părinte Mitropolit Serafim pentru cuvântul de învățătură și părinților împreună-slujitori veniți de la Viena: Părintelui Consilier Emanuel Nuțu și Părintelui Protoiereu Prof. Ioan Moga. La slujbă a participat și Părintele romano-catolic Andreas Hornig, parohul din Oberwaltersdorf, gazda comunității românești din zona Baden.

Sâmbătă dimineața ierarhul nostru s-a deplasat la Oberpullendorf, unde, înaintea Sfintei Liturghii oficiată în sobor de șase preoți, cântărețul Ionuț Dusciuc a fost hirotesit citeț. La final Părintele Mitropolit a binecuvântat lucrările (catapeteasma, ș.a.) săvârșite de Părintele Marian Toșu sprijinit de enoriașii săi, apoi a participat la agapă alături de primarul localității.

Sâmbătă seara s-a oficiat Taina Sfântului Maslu la Parohia ”Sf. Cuv. Parascheva” din Wiener Neustadt, păstorită de Părintele iconar Răzvan Gască. Și aici biserica a devenit neîncăpătoare de credincioșii veniți să participe la slujbă. După Sfântul Maslu, chiriarhul a animat o seară duhovnicească și a citit rugăciuni la diferite trebuințe.

În duminica a 14-a după Rusalii, Părintele Mitropolit Serafim a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul comunității din Sankt Pölten, Austria și a hirotonit întru preot pe diaconul Aurel Ardeleanu pe seama parohiei.

Tâlcuind Evanghelia duminicală Ierarhul a asemănat nunta Fiului de Împărat cu Nunta Mielului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos actualizată în Sfânta Liturghie. Viața creștinului fără Euharistie conduce la moartea sufletească. Legătura cu Dumnezeu mijlocită de împărtășirea cu Sfintele Taine reprezintă adevărata viață și pregătirea pentru veșnicie. Faptele bune care ne însoțesc în veșnicie se pot înmulți dacă avem inimă bună. Inima bună se câștigă prin rugăciune permanentă și aducerea aminte neîncetată de Dumnezeu. Cea mai importantă rugăciune din viața noastră este rugăciunea Bisericii, Sfânta Liturghie, acolo unde cerul se coboară pe pământ. Ne îndulcim de atmosfera de rugăciune din Biserică atunci când trăim slujba cu atenție și nimic nu e mai frumos în lumea acesta decât să fim în biserică, în anticamera Împărăției lui Dumnezeu. Rugăciunea comunitară e bine să fie completată de rugăciunea particulară și de curăția sufletească. Haina sufletului nostru se curățește prin Spovedanie pentru înțelegerea mai înaltă a ceea ce se petrece în biserică. La Spovedanie exersăm smerenia, atât de necesară pentru mântuire.

În continuare, a evidențiat importanța și marea responsabilitate a slujirii preoțești, adresându-se preoților prezenți și amintindu-le că nu sunt responsabili doar de credincioșii care vin la biserică, ci și de cei care nu vin.

Doamna Narcisa Pataki, venită din Satu Mare pentru a participa la hirotonia părintelui Aurel a transmis un frumos mesaj: ”Preoția nu este o meserie, preoția este misiune a mântuirii. Această misiune nu este una ușoară, preotul se află la cârma unui vas ce își salvează turma din valurile păcatelor. Preotul trebuie să fie neînfricat asemeni Domnului Iisus Hristos Care a condus cu iscusință spre țărm barca pescarilor prin valurile furtunii, să fie loial și empatic asemenea Mântuitorului Care a lăcrimat la mormântul bunului său prieten Lazăr, să fie imparțial și drept, asemenea Fiului lui Dumnezeu Care a dojenit cu dragoste părintească femeia samarineancă venită la fântâna lui Iacov, să fie milos și darnic cu cei flămânzi asemenea Izbăvitorului Care a hrănit cinci mii de bărbați, afară de femei și copii, cu pâine și pești, să nu uite de simplitatea Pruncului din ieslea Betleemului, și să nu se lase vreodată atras în vârtejul preamăririi de sine”.

Sărbătoarea s-a terminat cu o agapă oferită tuturor celor prezenți.

Duminică seara, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim a slujit Taina Sfântului Maslu în Parohia Traun de lângă Linz, apoi a ținut un cuvânt de învățătură și a rostit rugăciuni de dezlegare. La slujbă au participat unsprezece preoți veniți de la mari distanțe și un număr mare de credincioși.

Vizita pastorală s-a încheiat luni dimineața la Linz. Părintele Mitropolit Serafim a fost primit în audiență la primarul general orașului Linz, domnul Klaus Luger, însoțit de Părintele Ștefan-Casian Lungeanu și Părintele Sorin Emanuel Bugner pentru a discuta posibilitățile de susținere a numeroasei comunități românești din acea zonă, de a se găsi un teren pentru a se construi o biserică.

A consemnat Părintele Cătălin Soare, St. Pölten